ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

ПЛЕВЕН

Имоти в град Плевен
1 / 15

Плѐвен е град в Централна Северна България, административен и стопански център на едноименните община Плевен и област Плевен.

Местоположение 

Град Плевен е разположен в централната част на Дунавската равнина, близо до река Вит. Има население от около 140 000 души. Намира се на на 35 км северно от Ловеч, на 146 км югозападно от Русе, на 174 км. североизточно от София,  и на 300 км западно от Варна.

Надморската височина е около 116 м.

Население

Към февруари 2011 година градът има население от 106 954 души и е 7-мият по големина в България.

Жилищни комплекси и приблизителни жители:

ж.к. „Сторгозия“ - 40 000 жители
ж.к. „Дружба“ - 25 000 жители
„9-ти квартал“ - 7 000 жители
ж.к. „Мара Денчева“ - 8 000 жители
ж.к. „Кайлъка“ - 3 000 жители
ж.к. „Скобелев“ - 1 000 жители
ж.к. "Воден" - 2 000 жители
Централна градска част - 15 000 жители

климат

Климатът се характеризира с горещо и сухо лято, докато зимата е студена. Многобройни валежи падат през месеците юни и февруари.  Характерно за района е, че е един от най-градобитните в Северна България.

Икономика


Плевенската област има много добри дадености за развитие на подходяща инфраструктура за обслужване на икономическата и социалната сфера. Икономическото развитие на Плевен се характеризира с голямо отраслово разнообразие. Развитието на хранително-вкусовата промишленост е с традиции и добра обвързаност със селскостопанската периферия на района.

Градът се утвърждава и като лозарски център, като лозовите насаждения за общината са над 12 000 дка. През 1890 г. в Плевен се открива първото в страната лозаро-винарско училище, а няколко години по-късно и първата винарска изба.

Почвите се отличават със своето разнообразие, но преобладаващи са черноземните. Прави впечатление големият дял на земеделските територии. Културните растения, които се отглеждат са главно пшеница, царевица и слънчоглед. От овощните видове са разпространени ябълки, круши, дюля, череша, кайсия, орех.

Над 70% от икономиката в град Плевен е частна. Характерно за нея е широкоспектърния й обхват. Добре развити са машиностроенето, нефтохимията, производството на цимент и стъкло, леката и хранително-вкусовата промишленост, земеделието, търговията и услугите. Всяка година инвестициите в плевенската икономика се увеличават спрямо предходната година с около 120 %.

ТРАНСПОРТ

Плевен е транспортен център. Има редовни автобусни линии до София, Велико Търново, Ловеч, Троян, Левски и до други по–малки населени места.
Централната автогара се намира в северната част на града на площад “Република”. В непосредствена близост до нея на същия площад се намира ж.п. гарата.
През Плевен минава главната железопътна линия София – Горна Оряховица – Варна.

Образование


Плевен е не само административно-икономически, но и образователен център на голям регион. Днес в Плевен има 24 детски заведения, 24 общообразователни и 13 професионални училища. Мрежата на учебните заведения е съставена от профилирани гимназии (математическа, езикова, музикална, спортна и финансово-стопанска) и техникуми със съвременни специалности.

Градът предлага възможности и за придобиване на висше образование. В Медицинския институт се учат  около 760 бъдещи лекари, от които около 380 чужденци. Обучението им се води от висококвалифицирани преподаватели в съвременно оборудвани бази, а практическата им подготовка и специализация се извършва в Институтската болница.

В Медицинския колеж в Плевен се подготвят здравни кадри по четири специалности– медицински сестри, рехабилитатори, акушерки и медицински лаборанти. 

В Плевен има и филиал на ВТУ “Св. Кирил и Методий”.

Здравеопазване

Населението се обслужва от: университетска болница УМБАЛ "Д-р Георги Странски", МБАЛ "АВИС – МЕДИКА" за доболнична и болнична медицинска помощ, гинекологична болница "Света Марина", болнична база на ВМА, хоспис "Здраве", 3 ДКЦ, др.

Култура и забавление

На територията на Плевен функционират Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, Плевенска филхармония с открита оперна сцена "Христо Бръмбаров", Кино АРЕНА в "Central Mall — Pleven", кино My Cinemas в "Mall Pleven",  Къща-музей „Цар Освободител Александър II“, Регионален исторически музей, Художествена галерия „Илия Бешков“.

История


Плевен има вековна и богата история. Градът съществува от Тракийски времена и се е населявал в днешния парк “Кайлъка”, под името “Сторгозия”, a това име е било запазено дори и през римски времена. "Кайлъка" се намира на юг от Плевен и е обявен за защитена местност. ма изкуствени езера и язовири, лодки и водни колела, басейни, хотели, барове, кафенета, ресторанти, дискотеки, детски площадки, тенис кортове, зоопарк и уникален ресторант, изцяло изграден в пещера. В парка също се намира и летният театър на град Плевен, както и единствения по рода си в България - Музей на виното. В парка се намират и развалините на късноантичната крепост Сторгозия. Тук е и язовирът с историческото име "Тотлебенов вал", също богат на множество защитени животински и растителни видове.

Скобелевият парк е разположен на бойното поле, където отрядът на руския генерал Михаил Скобелев води сражения за превземането на Плевен. Оттогава местността се нарича „Мъртвата долина“. В парка се намира Панорама „Плевенска епопея“. Разположени са също: костница, къща-музей „Стоян и Владимир Заимови“, автентични оръдия, десетки братски могили и паметници

За хилядолетната историята на Плевен свидетелстват многобройните културни и архитектурни паметници.

Почти всички забележителности на града се свързват с Руско-турската освободителна война. Близо 200 са паметниците, които напомнят на поколенията за най-кървавите битки, които са се водили по тези места.

В центъра на града - на площад “Възраждане” - се намира Мавзолеят-костница, посветен на руските и румънските войници, убити по време на войната. Близо до него се намира Музеят на Свободата. Друга забележителност е Плевенската Панорама. Тя е разположена на върха на хълм. Създадена е в чест на 100-годишнината от Плевенската епопея, по подобие на Бородинската панорама в Москва.

Паметникът на Свободата се издига на висок връх след река Вит, а Историческият музей е издигнат е в чест на местните граждани загинали в Сръбско – Българската война през 1885 година. Уникален по своя вид е паркът Кайлъка, разположен е в непосредствена близост до града, в долината на река Тъченица. С големи културни традиции е и Плевенският драматичен и куклен театър.

Източник: http://www.pleven.bg/http://bg.wikipedia.org/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: