ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

СМОЛЯН

Имоти в град Смолян
1 / 9

Смолян е областен град в Южна България.

Местоположение

Смолян е разположен в централната, най-красива част на Родопите, която е заета от вековни иглолистни гори. Разположен е в тясното дефиле на р. Черна, известна като Смолянската котловина, ограден от скалисти зъбери и живописни хълмове. Градът се намира на 260 км от София, 103 км от Пловдив, 46 км от Девин и 16 км на юг от курорта Пампорово.

природни дадености

Планинският град е съчетал модерното строителство и традиционната родопска архитектура. Смолянската котловина се отводнява от р. Черна - ляв приток на Арда. За водоснабдяването на града се използват водите на карстовите извори Бралото, Св. Иван и Хубча.

Като цяло климатът на града е планински, с подчертано беломорско влияние. Зимата е мека и снежна, липсват остри и продължителни застудявания благодарение на оградните ридове от запад и север. Лятото е прохладно и влажно, а есента - продължителна и топла.

икономика

В града е развита леката промишленост, представлявана от текстилни, шивашки и млекопреработващи предприятия, предприятия за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. В областта на дърводобивната и дървопреработващата промишленост работят предимно частни фирми. Картофопроизводството е основен продукт на растениевъдството в района на община Смолян. Качествата на родопските картофи са известни в цялата страна. Всички сортове произведени картофи са с изключително добри вкусови качества и имат дълъг период на съхранение през зимата в складови помещения и зимници.

Наличието на големи количества оборски тор е причина за почти пълната липса на нитрати в смолянските картофи, което ги прави изключително търсени. Наличието на глинесто-песъчливи и каменливи почви с рохка структура, които са бедни на хумус и благоприятстват виреенето на тютюна. Приоритетен отрасъл е развитието на туризма, където съществуват благоприятни предпоставки за увеличаване броя на туристите чрез разнообразяване на предлаганите форми на туризъм.

образование

На територията на град Смолян е изградена широка мрежа от учебни заведения:

  • 2 висши - филиал с Педагогически факултет на Пловдивски университет (ПУ) "Паисий Хилендарски", Технически колеж и Учебно-научен комплекс "Родопа" към Варненски свободен университет (ВСУ) "Черноризец Храбър"
  • 4 основни училища
  • 2 средни общообразователни училища
  • 2 профилирани гимназии - ГПЧЕ "Иван Вазов" и ПМГ "Васил Левски"
  • 7 професионални гимназии - Професионална гимназия по икономика (ПГИ) "Карл Маркс", Професионална гимназия по строителство (ПГС), Професионална гимназия по туризъм (ПГТ), Професионална гимназия по транспорт (ПГТ), Професионална гимназия по техника и технологии (ПГТТ) "Христо Ботев", Професионална гимназия по приложни изкуства (ПГПИ), Професионална гимназия по дървообработване (ПГДО)
  • 8 детски градини

културни забележителности

Интересни културно-исторически забележителности в града са: възрожденските къщи на Мерамови, Сариеви в кв. Смолян, Пангаловата къща – стойностен архитектурен и културен паметник от 1860 г., и Али Бейският конак.

Там е изграден паметник-костница в чест на загиналото за освобождение население на кв. Райково. А в кв. Устово се намира Медникарската чаршия – стар пазар за медни изделия, Хаджиивановата къща, която е служела за щаб на руските войски в района по време на освободителната война (1877-1878). Там се намират  Шереметевата, Танковата и Хаджичоновата къщи.

Интересни с архитектурата и историята си са църквите в Смолян - църквата “Св. Неделя” (1836 г.) с богато украсени иконостаси в кв. Райково и църквата “Св. Никола” в Устово, забележителна с богатата си стенопис и оригинална архитектура построена на мястото на църква, вкопана в земята от времето на Султан Махмуд. В Смолян на бул.”България” се намира и Родопският драматичен театър, а в жк. Нов Център е разположенаХудожествената галерия, която разполага с хиляди шедьоври на изкуството.

Други интересни забележителности на града са Мостът на Черна река, построен в началото на 18 век, Смолянският планетариум, който е най-големият в страната (бул. България 20) и Историческият музей, основан през 1935 г., който притежава над 150 000 експоната.

транспорт

Редовни автобусни линии от Смолян има за София, Пловдив, Кърджали, Девин, Асеновград, Чепеларе, Пампорово. В града има три автогари: Автогара “Смолян” на бул. България, автогара “Изток” – в Устово и автогара “Юг".

 

Източник:  http://bulgaria.domino.bg/smolyan/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: