ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

ВИДИН

Имоти в град Видин
1 / 11

Видин е областен град в Северозападна България.

Местоположение

Намира се на брега на река Дунав и е административен център на Община Видин. Разположен е на 199 км североизточно от София, на 102 км северозападно от гр. Монтана, на 52 км северозападно от гр. Белоградчик, на 56 км северозападно от гр. Лом и на 30 км югоизточно от граничния град Брегово (Сърбия). Градът е първото голямо пристанище в България.

Самият град е разположен в полукръг, с ориентация на улиците и сградите към реката.

Климат


Климатът във Видин се характеризира с рязко изразена студена зима с минимални количества на валежите и горещо лято с многобройни превалявания. Равнинният релеф и откритостта на Видинската низина улесняват през пролетта, лятото и есента достъпа на влажни и топли въздушни маси от запад и северозапад, а през зимата - нахлуването на студени континентални въздушни маси от изток.

Образование

На територията на град Видин в момента функционират Целодневни детски градини (ЦДГ) и Обединени детски заведения (ОДЗ) - общо 29 на брой. Средно общообразователните училища са 20, има Гимназия с преподаване на чужди езици, Природоматематическа гимназия, Училище за деца с умствени увреждания, Техникум по химични технологии и икономика, Техникум по облекло и хранене, Строителен техникум, Техникум по механотехника, Училище по изкуствата. Частните школи по западни инвестиции са две. Там се намират също така Колежът по мениджмънт и индустриален бизнес към УНСС – София и Център за дистанционно обучение на Нов български университет – София.

Икономика

Община Видин е аграрно-промишлен район с потенциал и традиции в зеленчукопроизводството, лозарството и зърнопроизводството. Налице е тенденция на увеличаване производството на някои селскостопански култури през последните години при по-високи средни добиви от царевица и незначително намаление на средните добиви от пшеница, ечемик, овес и слънчоглед. Забелязва се и съживяване на животновъдството.

Предвижда се развитие на земеделието и използване на добрия потенциал в селското, горското стопанство и рибовъдството, обусловен от специфичните географски и почвено-климатически условия.

В общината няма съществени замърсители на околната среда.

История

Създаден през III век преди новата ера, Видин изгражда своя облик в течение на столетия. Предполага се, че първото население на някогашното селище е тракийското племе трибали, но засега археологическите данни не потвърждават това със сигурност. Градът е влизал в състава на римските провинции Мизия, Горна Мизия, Крайбрежна Дакия. През римската епоха носи името Бонония. По време на средновековната българска държава е известен като Бъдин (до началото на ХI в.) и Бдин (след това) и е център на военно-административна област. Като главен пристанищен град той е бил процъфтяващ търговски и стопански център.

Култура и туристически забележителности

В град Видин са концентрирани значителна част от основните културни учреждения в областта. Сред тях изпъкват Общински театър “Вида”, Художествена галерия “Никола Петров”, Филхармонията, Регионална Библиотека "Михалаки Георгиев", Ансамбъл за народни песни и танци "Дунав", Читалище “Цвят” и др.

Градът е характерен с красивия си крайречен парк с исторически утвърден характер и запазена оригинална планова композиция, своеобразна смесица от стилове - пейзажен, носещ характера на английските паркове в хармония и съзвучие с барокови форми на храсти и растителност. Паркът е разположен по продължение на реката с места за отдих и плажове. Крайдунавската градска градина е обособена в единствената високостеблена дъбова гора в Северозападна България.

За богатото историческо минало на града свидетелстват многобройните културни и архитектурни паметници, сред които са крепостта "Баба Вида" от Х век, свързана с отбраната на града през цялото средновековие ,  стари църкви, прекрасни сгради и Парк Градска Градина.

Видинската крепост "Калето", чието начало е поставено с първите крепостни съоръжения, построени от римляните е преустроена през Средновековието и е частично запазена и днес.

Турския конак "Колука" се ползва за музей от 1956 година.

Към фонда на архитектурното и културно-историческото наследство принадлежат и Кръстатата казарма - с уредена в нея днес етнографска експозиция, турската поща, художествената галерия, сградата на математическата гимназия “Антим І”, еврейската синагога, Драматичният театър, катедралата ”Св. Димитър”, църквите “Св. Николай”, “Св. Панталеймон”, “Св. Петка”, палатата на Видинската митрополия, Мавзолея на първия български екзарх Антим I и други паметници със световно, национално и местно значение, разположени в красиви сгради от минали епохи.

Транспорт


Видин е с много добра достъпност и заема особено важно място в националната и европейската транспортна система. През територията му преминават два европейски транспортни коридора: № 4 – Германия – Австрия – Чехия – Словакия – Унгария - Румъния (Калафат) - България (Видин) - Беломорието (Гърция, Турция) и № 7 - по река Дунав.

Областният град е най-подходящото място за построяване на Дунав мост 2, което с решението на ЕО е вече факт. На 2,5 км от него се намира Ферибот Видин-Калафат (Румъния), обслужващ Европейския транспортен сухопътен коридор № 4.

На около 3 км се намира и свободната безмитна зона. Градът е свързан посредством железопътен и шосеен транспорт с всички населени места в страната и граничните пунктове.

Железопътният транспорт има голямо значение за града. В града има две ж.п гари - за пътнически превози и  за товарни.

Шосейната пътна мрежа е с вътрешно и външно регионално значение. Пътят “Видин – Монтана – Враца – Ботевград – София” е част от международен път Е-79. На 6 км. от град Видин има изградено летище, с дължина на пистата 2 030 м. и ширина 40 м., закрито през 1998 г. поради нерентабилност, със запазени технически системи за управление на полети и възможности за възстановяване при необходимост.

Пристанище Видин-Север се намира до Ферибота и Свободната безмитна зона, на отстояние от град Видин – 2,5 км. Пристанище – Юг се намира в южната промишлена зона на град Видин и е товарно пристанище.

Митница "Речна гара" Видин се намира в центъра на града и обслужва товари и пътници по втория Европейски транспортен коридор № 7 - река Дунав /Германия, Австрия, Унгария, Сърбия, България, Украйна/.

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: