ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Квартали:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

кв. Бакърена фабрика

Вижте къде се намира на картата Имоти в град София - кв. Бакърена фабрика

Бакърена фабрика е квартал в северната част на гр. София.


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Кварталът се намира в район “Връбница” между “Люлин” и “Обеля”. В близост е до гробищния парк “Бакърена фабрика” и кв. "Модерно предградие".

УЧИЛИЩА В РАЙОНА

70 ОУ "Св. Климент Охридски" - ул. „Адам Мицкевич“ 10

Една от първите и светли дати за квартал " Бакърена фабрика" е 10 септември 1942 година - откриването на училището. Първата учителка в него е Мара Б. Полеганова, която е встъпила в длъжност на 15.ІХ. 1942 г. и е напуснала на 12.Х. 1942г. На 12.Х. 1942 г. е назначена Станка Асенова Попова. На 6.ХІІ. 1942г. се извършва освещаването и кръщаването на училището " Свети Климент". На тържеството присъстват много видни гости. През първата учебна година има 47 ученици от І, ІІ, ІІІ и ІV отделение с една учителка. Учебните занятия са целодневни, преди обяд учат две отделения и след обяд другите две. Следващата учебна година е назначен втори учител - Антон Константинов Стоянов.

След 27.Х. 1943г. занятията в училището са преустановени заради бомбардировките. Почти всички ученици заедно с родителите си са евакуирани в селата. През лятото на 1944г. се завръщат в София.

В началото на 1944-1945 учебна година са записани 61 ученици с двама учители. Учебните занятия започват на 9.Х., а на 15. Х. се извършва тържественото откриване на учебна година. През същата учебна година е създаден родителско учителски комитет.
Учебната 1952-1953г. започва в нова и светла сграда, построена специално за училище. През тази година са открити V, VІ и VІІ клас с по една паралелка. За първи път през тази година се провеждат годишни изпити и изпити за завършено основно образование.

През учебната 1956-1957 г. е построена пристройка към училището. Паралелките са 8 в начален курс и 3 в среден курс. Занималнята е преместена от частна къща в училището, където има и полудневна детска градина. През учебната 1958-1959г. е създадена работилница с два отдела: дървообработване и металообработване. Опитното поле е 3 декара. Има и физкултурна площадка.
През следващите години броят на учениците нараства. Провеждат се тържествени концерти посветени на бележити дати. Учениците участват в различни състезания и турнири.

През учебната 1997-1998г. за първи път е създаден подготвителен клас.
На 15.ІХ. 1999г. учениците влизат в обновени класни стаи.
През учебната 2001-2002г. в училището се работи по два специални образователни проекта: " Млади доброволци за правата на човека" в ІV клас и " Да се гордеем с дедите си" в ІІІ клас.

През месец юли 2003г. е открито " Лятно училище бъдещи първолаци"- подготовка на 7 годишните деца за постъпване в първи клас в партньорство с фондация " Етнокултурен диалог".

През учебната 2005-2006г. след извършен ремонт по проект " Красива България" всички щастливи започват учебната година в обновена сграда.

Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ - ул. „Баба“ 16

Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ (съкратено НГДЕК) е национална българска класическа гимназия, открита на 10 октомври 1977 г. в София от Комитета за култура благодарение на застъпничеството на покойните вече Людмила Живкова и проф. Александър Фол.

Пръв неин директор е Гергина Тончева (от 10 октомври 1977 г. до 8 ноември 2010 г.). След пенсионирането ѝ на 8 ноември 2010 г. Министерството на културата назначава за директор Силвия Бакърджиева, дотогавашна преподавателка по старогръцки език и помощник-директорка по учебната дейност в гимназията. След излизането ѝ в майчинство през 2012 г. на нейно място е назначена Мариела Папазова, дотогавашен преподавател по история. От 2015 г. тя е избрана за постоянен директор.

Гимназията има статут на лицей към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с решение на Академичния съвет на СУ от 7 декември 1994 г.

В гимназията се изучават разширено древните езици латински, старогръцки и старобългарски език, литература, история, история на културата и философия, а така също съвременни езици, като френски, немски, английски, новогръцки, руски, испански и италиански език.

Курсът на обучение е 5-годишен от 8. до 12. клас и протича в 2 степени – гимназиална и лицейна. Първата степен (от 8. до 10. клас) включва обучение по хуманитарни и общообразователни дисциплини със засилено изучаване на езици – древни и съвременни.

Във втората степен (11. и 12. клас) се изучават само специални и профилиращи дисциплини. Възможните профили за избор от учениците са „Латинистика“ с латински и италиански език; „Грецистика“ със старогръцки и новогръцки език; „Западен език“ (избор между френски, немски и английски); „Българистика“ (български език и литература); „Старобългаристика“ със старобългарски и руски език; „Природни науки“ (физика, химия и биология); „Философия и културология“ и „История и цивилизация“


ДЕТСКИ ГРАДИНИ В РАЙОНА

Детска градина 42 "Чайка" с яслени групи и Монтесори групи

Открита е през 1979 година, като обединено детско заведение с яслени групи.
В момента детската градина работи с 9 групи за деца от 2 до 7 години (от тях ДВЕ групи разновъзрастови, работещи по метода на д-р Мария Монтесори) и една яслена група за деца от 1 до 3 години.

Целодневна детска градина № 5 "Надежда"

ЦДГ 5 "Надежда", София функционира от края на 1980 година. През 1993 година е получила името си „Надежда”. Детската градина има три филиала, приемат деца от 3 до 7- годишна възраст и има група за предучилищна подготовка. Финансирането на детската градина се осигурява от общината. За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти - учители, помощен персонал - помощник възпитатели. Децата са разпределени в 10 възрастови групи.


МАГАЗИНИ

В района се намират на удобно разстояние супермаркети Лидл, Кауфланд, Фантастико и хипермаркет Хит Макс.


ТРАНСПОРТ

Автобус
- № 108, 285, 83
Трамвай - № 6
Метро - Метростанция "Връбница", М2

Източник: bg.wikipedia.org; registarnadetskitegradini.com; 70ou.com; ngdek.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: