ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Провадия

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Варна - гр. Провадия
1 / 9

местоположение

Община Провадия е разположена в Североизточна България по дължината на дефиле, обградено със скали от изток и запад. Градът е втори по големина в областта след гр. Варна. Заема периферно място във Варненска област. Граничи с пет селищни системи - Ветрино, Девня, Аврен, Долни чифлик и Дългопол, а западната й граница - с периферни селищни системи от Шуменска област. Населението на Провадия наброява 15 000 души.

 

история

Провадия е селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр.
Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на ХІ в. българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.
През 1388 г. след продължителна обсада Овеч е превзет от турците. Завоевателите го наричат Провадия, а също така и Таш Хисар. Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 г. става околийски град.

 

Климат и природни ресурси


Територията на община Провадия се характеризира с умереноконтинентален климат. Средната годишна температура е 11.9° С.
Теренът е предимно равнинен и хълмисто-платовиден, с надморска височина до 220 м, което в съчетание с водните ресурси (Провадийска река и притоците й), плодородните почви и подходящия климат благоприятства отглеждането на зърненожитни и етеричномаслени култури, трайни насаждения и овощни градини.
Някога покрити с вековни гори, днес склоновете на Провадийското плато са покрити с относително млади естествени насаждения от цер, габър и липа - следствие на планомерни акции за изкуствено залесяване.
Солените бани в Провадия са единствени по рода си в страната. Те са разположени в южния край на града. Температурата на водата е 23°С, дебитът - 280л/мин.

 

икономика

На 5 км югоизточно от Провадия е открито единственото за страната Мировско солно находище. Природните запаси от сол тук са практически неизчерпаеми.
На територията на града функционира и маслодобивно предприятие "Слънчеви лъчи" АД.
Възможности за работа се предлагат от компании заети в сферата на хранителновкусовата промишленост, машиностроенето и металургията, и химическата индустрии. Освен това тук развиват своята дейност шивашки и строителни фирми.
Земеделието е добре развито в общината. На територията се обработват повече от 276000 дка. Има 16 земеделски кооперации, 9 частни асоциации, арендатори и много фермери.

туризъм

Солените бани в Провадия са единствени по рода си в страната. Лечебни бани с подобно действие има само в Карлови Вари - Чехия. През 1917 г. младият войник градинар Стоян Събев открива в местността Тузлата край река Провадийска (спирка “Солна мина”) солено изворче. През 1923 г. са построени соловарна фабрика и малка лечебна баня за работниците. През 1935 г. е изградена по-голяма и по-модерна баня с едно отделение, а през 1938 г. тя е разширена с още едно отделение. Нарастващият интерес и голямата посещаемост налагат построяването на модерни минерални бани през 1962 г. В тях по етернитов тръбопровод чрез помпи се довежда натриево-хлоридна вода от сондажния извор Солената вода, а по друг тръбопровод - натриево-хлоридно-алкална вода от местността Ерека на 2 км от града.
Сондажният извор Ерека съществува от 1952 г. Според класификацията на Картенс-Александров хлоридно-хидрокарбонатно-натриевата вода от местността Ерека спада към четвърти клас (смесени) минерални води.
Солената вода оказва добър лечебен ефект върху заболявания на опорно-двигателния апарат, ревматоиден артрит, ревматизъм, артрити, шипове, заболявания на периферната нервна система - плексити, радикулити, ишиас, лумбаго и други полиневрити; хронични гинекологични заболявания, стерилитет, диабет в лека форма, затлъстяване.

 

забележителности

Посетителите в общината могат да разгледат 26 археологически обекта, 8 древни църкви, 185 паметници и 6 музея. Специална атракция за туристите представлява древната крепост „Овеч”. Построена е като защитно съоръжение, но скоро след това се разраства в по-голямо селище. В края на 16ти век крепостта запада. Реконструирана е със средства от предприсъединителната програма „Фар” след инициатива на община Провадия и днес се посещава от много туристи.
Други интересни обекти за посещение на територията на града са: Скалният манастир "Саръ Кая", праисторическа и тракийска могила "Солницата", известна като мястото, където е осъществяван най-ранният солодобив в Европа, къщи-архитектурни паметници, музеи, часовниковата кула и действащата джамия "Юсуф бей", построена през 1623 г.

 

Текст: Мирела - офис Варна
Снимки: http://www.provadia.bg

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: