ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Квартали:

жк. Сеславци

Вижте къде се намира на картата Имоти в град София - кв. Сеславци
1 / 1


Квартал „Сеславци” е разположен в североизточната част на София

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Сеславци е квартал в район „Кремиковци“. До 1978 година, когато е присъединено към града, Сеславци е самостоятелно село. На два километра северно от квартала се намира Сеславският манастир "Св. Никола" ("Св. Николай Мирликийски").

ИКОНОМИКА


На 8 юли 2005 г. жители на квартала подават молба „за разрешение за протест срещу ползването на площадка в района за третиране на битови отпадъци“, но молбата не е приета от Столична община, защото е подадена много късно.

Забележителности


Църквата "Св. Георги" е в горния край на квартала, в началото на пътя към манастира "Св. Николай". Строена е 15-16 в., почти разрушена, частично вкопана в земята, със запазени източна и западна стена на наоса. Имала е голям притвор, достроен на по-късен етап, както и стена, отделяща наоса от олтарното пространство, съборена през 20 в. Църквата все още се използва за служби. Новата църква "Св. Георги" е в непосредствена близост до старата, построена е в края на 20 в.

ТРАНСПОРТ

През квартала преминава редовна автобусна линия на Софийския Център за градска мобилност номер 117.

Текст: Уикипедия

Благодарим на Дани Младенова за изпратената от нея снимка на Сеславски манастир „Свети Николай“.

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: