ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Болярово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Ямбол - гр. Болярово
1 / 1

Болярово е град в Югоизточна България, център на община Болярово, област Ямбол. Отстои на 55 км югоизточно от гр. Ямбол, на 73 км югозападно от гр. Бургас и Международно летище Бургас. 

МестоположениеОбщина Болярово е разположена в южната част на Ямболска област върху северните склонове на Странджа планина. Изградена е на 667 кв.км площ и представлява 0.06% от територията на Република България. На юг граничи с Република Турция (55 километра обща граница), на запад - с община Елхово, на север - с общините Тунджа, Ямбол и Стралджа, а на изток - с Бургаска област (община Средец).

ПриродаРелефът в община Болярово е изключително разнообразен. Състои се от редица възвишения, хълмове и ниски планини, между които се простират слабо разчленените и плоски низини на река Поповска, приток на река Тунджа. Южните склонове на Бакаджиците се преливат с Дервентските възвишения и достигат надморска височина 556 м. Североизточно от Дервентските възвишения се простира Странджа планина с най-високи върхове 700-800 метра надморска височина. Средната надморска височина на общината е 350 м.
Климат - Общината попада в област с преходноконтинентален и преходносредиземноморски климат. Средната годишна температура е около 12° С. Пролетта е хладна, лятото - горещо и сухо, eceнта - мека и продължителна, а зимата - с краткотрайни снеговалежи, мека, снежната покривка не се задържа трайно.

Обща информация

В състава на общината влизат 20 населени места с 6 кметства, 13 кметски наместничества и общински център гр. Болярово.
Населението на общината е около 5030 души.
Инфраструктура - Пътната мрежа включва общо 176 км. второкласни, третокласни и четвъртокласни пътища, сред които най - важното направление е Елхово - Средец.
Във всички населени места на общината са изградени водоснабдителни мрежи.
Здравеопазване - на територията на гр. Болярово е изграден Спешен медицински център.
Образование - в гр. Болярово има средно общообразователно училище и целодневна детска градина, в село Стефан Караджово има основно училище. Читалища има в гр. Болярово, селата Стефан Караджово, Воден, Попово,  Голямо Крушево,  Мамарчево.

Икономика

Като приоритетни отрасли се развиват земеделието и животновъдството предимно в частни стопанства.
На територията на общината има действащи месопреработвателно предприятие и предприятия, свързани със стопанисване на земеделска земя в землищата на селата.

Природни забележителности и паметници на културата

Сред паметниците на културата в общината по - интересни са: Етнографската музейна сбирка - гр. Болярово; Къщата - музей "Стефан Караджа" с. Стефан Караджово; Паметен знак на мястото, където е била родната къща на Индже войвода в с. Попово. В с. Стефан Караджово е издигнат паметник на основателите на Странджанската буна. Сред по - важните религиозни паметници са Църква "Успение Богородично" с. Стефан Караджово от 1763 г., Църква "Свети Георги" - с.Воден. Археологически находки са: Манастирският комплекс от Vв. в с. Воден, Тракийската гробница с. Ружица, Ранно тракийските гробове с. Вълчи извор.

туризъм

На река Поповска (приток на река Тунджа) при село Малко Шарково е изграден вторият по големина язовир в страната със земнонасипна стена и максимален обем 55 млн. куб. метра. Природните дадености при язовир „Малко Шарково” се използват за отдих и туризъм, както и за развитието на спортния риболов, в който ежегодно по традиция участват любители от цялата страна. Съществуват карстови извори при с. Воден, част от водите на които (около 80 литра в секунда) се използват за водоснабдяване на част от Боляровската и Елховската общини.

Проучени и каптирани са минерални извори край с. Стефан Караджово с дебит 13 л/сек. По химически състав водата е хидрокарбонатна, калиево - магнезиева с минерализация 1,5 л/сек, с доказани лечебни свойства, близки до тези на водата в Карлови Вари в Чехия и Кисловодск в Русия. Качествата и дебитът й, както и преди съществуващият балнеолечебен център, позволяват развитието на балнеоложки курорт. Минералната вода в Стафан Караджово се препоръчва за лечение на сърдечносъдови, урологични, стомашно-чревни и ендокринни заболявания. Поради питейновкусовите си качества се използва и като естественна трапезна напитка.

 

Източник: http://bolyarovo.domino.bg/
Снимки: http://www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: