ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Симитли - кръстопът на две реки

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Благоевград - гр. Симитли
1 / 13

Симитли е град в Област Благоевград и е административен център на община Симитли.

местоположение

Намира се на 118 км южно от София, на 15 км. от областния център Благоевград и на 40 км от Банско. Разположен е по средното течение на р. Струма, недалеч от Орановския пролом.

Намира се в Симитлииската котловина в полите на планините Рила, Пирин и Влахина планина. Преобладава планинския и полупланинския релеф.

Икономика и бизнес


В Симитли действа най-голямата в региона оранжерийна база за производство на зеленчуци и цветя. Профилиращите отрасли, в които работи по-голяма част от трудоспособното население са предимно в миннодобивната промишленост, дърводобив и дървообработване, текстилна промишленост и селско стопанство.

Традициите на аграрното производство в общината са се формирали под влияние на природните дадености в Среднострумския район. Основните култури - тютюнът, зеленчуците, овощарството, лозята и пасищното животновъдство са най-подходящите подотрасли за общината и дават облика на селското стопанство.

Природни забележителности и паметници на културата


В околностите на с. Крупник има останки от средновековна крепост с кула, зидове и части от път. В дебрите на планина Влахина е разположен един от символите на община Симитли - Тросковския манастир. Той е построен преди известния в цял свят Рилски манастир и представлява туристическа атракция.

В близост до храма се намират грандиозни скални комплекси наречени "Коматински скали" и "Морените." На територията на общината се намират части от Националните паркове “Пирин” и “Рила”, където разнообразието на животинския и растителния свят е изключително. Истинско богатство за общината са тридесетте минерални извора.

Екология и туризъм


Тенденциите в развитието на община Симитли е да се превърне в туристически и балнеоложки център. В това отношение, както общинските програми и проекти, така и частната инициатива, дават своите първоначални резултати. Факт е изграждането на модерни санаториуми за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични и кожни заболявания. Наред с това съществуват много добри предпоставки за развитие на еко туризма.

Запазената природа и бит на населението създават отлични условия за развитие и на селския туризъм. На територията на общината се намира ловно стопанство "Предел". То разполага със собствена леглова база и добре развити пътни артерии и развива международен ловен туризъм.

Инфраструктура

В града има СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", читалище "Св. Климент Охридски", две детски градини, поликлиника, множество магазини и заведения, футболен стадион, басейн, семейни хотели, както и църква.

Транспорт

Важен фактор за развитието на общината са кръстопътните транспортни комуникации. През нея минава ЖП  линия и магистралната линия София - Атина. Четирите планини - Рила, Пирин, Малешевска и Влахина оформят нейните граници.

Симитли има възлово транспортно значение. През него се осъществяват пътни връзки по направления Разлог, Банско, Гоце Делчев, Драма, Сандански, Кулата, Солун, Атина - основни европейски коридори.

 

Източник: http://bg.wikipedia.org/www.bl-grad.com       
Снимки: http://www.panoramio.com/http://bg.wikipedia.org/  

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: