ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Гр. Якоруда

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Благоевград - гр. Якоруда
1 / 15

Якоруда е град в Югозападна България. Той е административен център на община Якоруда, област Благоевград.

Отстои на 82 км източно от гр. Благоевград, на 128 км южно от гр. София, на 42 км западно от гр. Велинград и на 30 км североизточно от гр. Банско.

Населението наброява приблизително 5710 души.

Градът е разположен по горното течение на река Места на гористия родопски рид Бунтишка. На юг и изток е заграден от Родопите, а на север и запад от Рила планина. Намира се на 898 м надморска височина.

Климатът е умереноконтинентален със слабо изразено средиземноморско влияние. Зимите са студени, като средната януарска температура е -2 С. Лятото е кратко и прохладно със средна температура през месец юли 18 С.

Инфраструктура

Градът е добре устроен, с изградена канализационна система, водоснабдяване, електричество, телефонна мрежа, кабелна телевизия и интернет връзка. В него има общинска администрация, поща, няколко лекарски и стоматологични практики, гимназия, средно общообразователно училище, детска градина, читалище, джамия, две църкви, банкови клонове и търговски обекти. На около 2 км от града има и хотел в местността "Баните".

Транспорт - Автобусни превози се изпълняват ежедневно до градовете София, Пловдив, Благоевград, Разлог и Велинград. 
Железопътният транспорт е представен от теснолинейния път Септември-Добринище. Функционират ж.п. гара в гр. Якоруда и ж.п. спирки в селата Аврамово, Смолево, Черна Места и Юруково.

Днес община Якоруда е център на дърводобивна и дървопреработвателна промишленост, както и на производството на машини и оборудване за тях. Най-голям е делът на фирмите, занимаващи се с търговия, ремонт и обслужване.

Забележителности и туризъм

На територията на община Якоруда се намира Парков участък "Якоруда", част от Национален парк "Рила". Природните богатства са достъпни през един от входовете на парка, разположен в местността "Нехтеница". Той е и изходен пункт към езерата във високопланинския пояс - Якорудските, Грънчарските и Ропалишките.
 
Якорудските езера са разположени сред Якорудския циркус, заграден между вр. Суха вапа, главното било и вр. Ковач. Те са група от седем езера, като три от тях са съвсем малки, плитки и през лятото пресъхват. От постоянните езера най-високо разположено е Синьото езеро под вр. Суха вапа на 2 465 м н.в. То се оттича в Рибното езеро, което дава началото на Голяма Бененска река, приток на река Бела Места. Мъртвото езеро е безотточно и е най-голямото и най-дълбокото от езерата, разположени в Якорудския циркус. То се зарибява изкуствено с пъстърва, а на всеки 5 години изригва газ.

В района на Якоруда се намират курортните местности - "Трещеник" и "Баните". В "Трещеник" има туристически комплекс, почивен дом, туристическа хижа, малки ведомствени почивни бази и частни вили. С потенциал за развиване на баленологията е местността "Баните", където има минерални извори.

 

Източници: http://yakoruda.gateway.bg/
Снимки: www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: