ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Брегово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Видин - гр. Брегово
1 / 13

Брѐгово е град, разположен в Северозападна България. Той е административен център на община Брегово, Област Видин.

Намира се на границата с Република Сърбия и отстои на 26 км северозападно от гр. Видин, на около 113 км от гр. Монтана и около 220 км от гр. София в същата посока.

В непосредствена близост функционира ГКПП Брегово, най-краткият път от Северна България за Централна Европа.

Климатът в района се характеризира със студена и снежна зима и топло лято. Релефът е равнинен до полупланински, а средната надморската височина достига 52 м. Подходящите климатични условия и плодородните почви благоприятстват развитието на хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, овцевъдство и говедовъдство.

Населението на Брегово наброява около 2650 души.

Градът разполага с електропреносна, водоснабдителна и канализационна системи, асфалтирани улици, улично осветление и обхват на всички мобилни оператори. Редовен автобусен транспорт го свързва с гр. Видин и околните населени места.

В Брегово има кметство, пощенска станция, полицейско управление, църква, поликлиника, средно общообразователно училище, професионална гимназия по земеделие, целодневна детска градина, читалище, център за работа с деца, както и магазини, заведения, банкови офиси, стадион и парк.

Гордост за града са самодейния фолклорен ансамбъл, детския фолклорен състав, ученическия духов оркестър и мажоретния състав.
Всяка година през месец май се провеждат културните празници „Тимошка пролет“ с участието на самодейни състави от цялата община и от съседна Сърбия.

Забележителности и туризъм:

В близост са разположени: Дортикум - римски кастел край с.Връв и останки от праисторическо селище край с.Балей /5 км северно/, което възникнало преди около 3600 години и било обитавано в продължение на четири столетия. През времето на съществуването му е имало пет последователно построени селища едно над друго.

Останките от античния римски кастел Дортикум се намират на около километър западно от село Връв /13 км североизточно от Брегово/. Археологическият обект е представлявал малко фронтово четириъгълно укрепление /кастел/, чиито по-дълги стени са били по протежението на реката. Крепостта е бил построена, за да защитава северозападната граница на Римската империя, като постепенно се е превърнала в локален митнически и търговки център, а към нея е имало селище. Била е многократно нападана и опустошавана от различни племена - даки, готи, хуни, славяни и авари, след което е бил възстановявана от римляните. Кастелът престанал да съществува със западането на Западната Римска Империя. През VIII - X век на негово място е възникнало малко славяно-българско селище.
Макар и обявена за паметник на културата, от крепостта Дортикум е останало много малко. Част от нея е била отнесена от река Дунав.

Източници: http://bg.wikipedia.org/, http://bregovo.net/, http://www.vidin.government.bg/, http://bnr.bg/
Снимки: https://www.facebook.com/, https://www.facebook.com/, http://poseti.guide-bulgaria.com/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: