ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Гр. Алфатар

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Силистра - гр. Алфатар
1 / 8

Алфатар е град в Североизточна България. Той е административен център на община Алфатар, обл. Силистра.

Отстои на 21 км южно от гр. Силистра, на 24 км югозападно от с. Кайнарджа, на 72 км северозападно от гр. Добрич, на 120 км в същата посока от гр. Варна, на 92 км северно от гр. Шумен и на 138 км източно от гр. Русе.
Населението наброява приблизително 1900 души.
Градът е разположен в източната част на Дунавската равнина, на 188 м надморска височина. Характеризира се с равнинно-хълмист релеф. Климатът е умереноконтинентален. Зимата е студена, като най-студеният месец е януари със средна минимална температура -13°С и средна максимална +11°С. Лятото е горещо и сухо, като средната температура на въздуха е около +25°С.

Инфраструктура

Алфатар е добре устроен град, с изградени електропреносна мрежа, водоснабдяване, канализационна система и телефонна мрежа (стационарна и мобилна). В строеж е пречиствателна станция. В града има детска градина, основно училище, читалища, здравна служба, църква, дом за възрастни хора и къща музей.
Край града минава главен път Силистра–Шумен с отклонение за градовете Добрич и Варна.

Икономика

В града функционират фирми в сферата на селското стопанство (зърнопроизводството и животновъдство – кокошки, свине), както и в производство на млечни продукти, мебели, пожарогасители и противопожарни аксесоари, дървени опаковки и амбалаж, биоетанол и др.

Туризъм

Интерес представлява Православен храм "Св. Троица", основан през 1846 г. Към него е било създадено и първото килийно училище. В храма се съхраняват оригинални икони на тревненските майстори Досю Косев и Ангел Досюв. Храмът е паметник на културата от 1930 г. и туристически обект.
"Добруджанската къща" е туристически обект, представящ добре уредено добруджанско жилище от края на XIX и началото на ХХ в. Там е разгърната експозиция от автентични тъкани, мебели, костюми, предмети за дома и лозаро-винарски пособия.
В близост до града има гора-резерват в местността "Каракуз". В нея има държавна дивечовъдна станция. Ловната й площ е 19 388 ха и обхваща ниско-хълмиста равнина с лек северен наклон. Горите образуват отделни комплекси и масиви, разделени от обработваеми земи. Най-значимите представители на ловната фауна са: благороден елен, сърна, дива свиня, заек, чакал, лисица, дива котка, гъски, патици, фазани, гълъби и пъдпъдъци.
Под режим на защитени дървесни видове в землището на гр. Алфатар са вековни дъбове в местността "Сухата чешма".
В района още могат да се посетят Тракийските скални светилища от местността "Баджалията" край с. Стрелково.

Източници: http://alfatar.org, www.wikipedia.com
Снимки: интернет, www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: