ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Омуртаг

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Търговище - гр. Омуртаг
1 / 5

Гр. Омуртаг

Географско положение, климат и реки

Географско положение: Омуртаг е град, разположен в Източна България. Административен център на община Омуртаг, област Търговище. Градът е трети по големина в областта.
Разположен на 525 метра надморска височина, в областта Сланник (Тозлу̀к), източната част на Предбалкана. Намира се на 24км югоизточно от Търговище, на 77км от Велико Търново и на 141км от град Русе.
Климат: умерено – континентален, с горещо лято и студена зима.
Реки: Територията на общината се отводнява от два отточни басейна: на р. Янтра и р. Камчия.

Население

Към 2007 приблизителният брой е 9000 души.

Икономика

Индустриалният сектор играе важна роля при определяне на  икономическия облик на община Омуртаг. Водещо място в него имат отделни отрасли на преработващата промишленост – производство на храни, напитки и тютюневи изделия, производство на текстил и изделия от него, производство на дървен материал и изделия от него, производство на изделия от каучук и пластмаса и др. Добивната промишленост е представена символично от добива на дървен материал.
Аграрният сектор е с по-слабо участие в икономическото развитие.
Секторът на услугите е сравнително добре развит.

 

Инфраструктура

На територията на гр. Омуртаг е налична добра транспортна, съобщителна, водоснабдителна  и  енергийна инфраструктура. Пътищата са в добро състояние и осигуряват бърза връзка с други населени места. 
Изградена е телекомуникационна мрежа за фиксиран достъп посредством телефонна централа. Наличие на
централизирано водоснабдяване и канализационна мрежа. Енергоснабдяването се осъществява от подстанция.

Здравеопазване

"МБАЛ – Омуртаг" ЕАД, гр. Омуртаг - общ брой на болничните легла - 150.
Медицински център І - Омуртаг ЕООД
Център за спешна медицинска помощ - гр. Търговище, звено Омуртаг

Образование и Култура

На територията на града функционират 4 учебни заведения: ОУ „Акад. Даки Йорданов“, гимназия „Симеон Велчев“, Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост (ПГТЛП) и Първо НУ „Христо Смирненски“.  Също така работят три детски градини: Целодневна Детска Градина 1, Целодневна Детска Градина No 2 "Стойне Калайджийски"  и  Целодневна Детска Градина 3. Просветна дейност се развива и в 
читалище "ШАФАК" и читалище "Отец Паисий".
Градът разполага с исторически музей. Открит на 26 януари 1973 година като музейна сбирка, през 1994 година е преобразуван в исторически музей. Разполага с 384 броя музейни предмети. Неговите фондове и експозиции са разположени в три сгради, обединени в архитектурен комплекс. Сред експонатите особено място заема полетният скафандър на втория български космонавт, омуртаченинът Александър Александров.
Културно-историческото наследство включва: Тракийския некропол и римския кастел край с. Камбурово, римската вила край с. Могилец, късноримската крепост край с. Врани кон, църквата „Св. Димитър” и джамията „Синдирли джами” и Мезлишката чешма.

Източник: http://bg.wikipedia.org/
Снимки: http://www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: