ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Пордим

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - гр. Пордим
1 / 9

Пордим е град в Северна България. Административен център е на община Пордим, област Плевен. 

Отстои на 20 км източно от гр. Плевен, на 90 км северозападно от гр. Велико Търново, на 132 км югозападно от гр. Русе, на 190 км североизточно от гр. София.

Населението наброява около 2 100 души.

Природа

Преобладаващият релеф е равнинно-хълмист, а средната надморска височина е 184 м.
Климатът е  умерено-континентален и  сравнително сух. Зимата е особено студена. Средните температури през месец януари са около - 5ºС. Пролетта е топла, а лятото - изключително горещо. Средните температури през юли се движат между 30-35ºС. Есенните студени дни настъпват към средата на месец октомври.
В област Плевен, община Пордим е общината с най-много язовири, 23 на брой. Наличието им е предпоставка за развитие на рибовъдството.

Икономика

Икономиката се характеризира с преобладаващ дял на селското стопанство спрямо промишленото производство.
Структуроопределящите отрасли са селско стопанство, лека промишленост, хранително-вкусова промишленост.
13 от 23-те язовира са отдадени под наем за отглеждане на риба. Продукцията е предназначена основно за пазара на общинско и областно ниво.

Инфраструктура

Градът е благоустроен и с поддържана инфраструктура. Изградени са електропреносна, водоснабдителна, телекомуникационна мрежи, а частично изградена е канализационната.
Транспорт Пордим е гара на жп линията София-Варна (Русе). Може да се достигне и с редовен автобус.
Образование Средно Общообразователно Училище "Свети Свети Кирил и Методий", Професионална Гимназия по Селско Стопанство "Д-Р Едуард Хаскел", Обединено Детско Заведение "Вълшебен Свят", Читалище "Иван Радоев".

Туризъм

На 20 км разстояние е гр. Плевен, където могат да се посетят много културно-исторически забележителности, най-известна, от които е панорама “Плевенска епопея 1877 г.”.
Около Плевен е изградена зелена зона от около 25 хил. дка, включваща парковете: Кайлъка, Генерал Лавров, Генерал Генецки, Гривица и др., които служат и като филтър срещу замърсяването на въздуха и са любимо място за разходка на жителите и гостите на града.

Източник: http://www.pordim.bg/
Снимки: http://www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: