ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Белене

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - гр. Белене
1 / 6

Белене е град в Северна България, на брега на р. Дунав. Административен център е на общ. Белене, обл. Плевен.

Отстои на 60 км североизточно от областния център Плевен, на 223 км североизточно от столицата София, на 228 км северозападно от Варна, на 256 км северно от Пловдив.

Населението наброява около 8 870 души.

Природа

Разположен е в Свищовско-Беленската низина, в централната част на Дунавската равнина, непосредствено до река Дунав.
Релефът  е  предимно  равнинен.  Средната  надморска  височина  на Свищовско-Беленската низина е 20 м.
Климатът е умерено-континентален и се характеризира със студена зима и горещо лято.
Основен воден ресурс е р. Дунав, чиито води се използват предимно като източник за напояване на селскостопанските земи.

Инфраструктура

Транспорт - През  територията на община Белене не преминават международни пътища, както и автомагистрали и първокласни пътища от републиканската пътна мрежа.
До гр. Белене има изградена железопътна мрежа, която обслужва само товарни превози.
Местоположението на гр. Белене по второстепенния ръкав на р. Дунав и наличието на Беленския комплекс острови не позволяват изграждането на пристанищен терминал за речен превоз непосредствено до града.

Здравеопазване - На територията на общината функционират медицински център, многопрофилна болница за активно лечение, 3 стоматологични практики, 1 частен стоматологичен център, общопрактикуващи лекари.

Образование - в града функционират професионална гимназия “М. С. Кюри”, СОУ “Димчо Дебелянов”, ОУ “Васил Левски”, ОДЗ “Мечта”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОДЗ “Бодра смяна”. На 24 км разстояние, в гр. Свищов, се намира Стопанската академия ”Д.А. Ценов”.
Спортен  комплекс  “Гигант”  е  единственото  комплексно  спортно съоръжение на територията на общината. На него се провеждат, както официалните спортни прояви на представителните отбори на гр. Белене, така и спортни мероприятия на училищата в града.

Икономика

Структурата на икономиката в общината се определя от подотраслите на преработващата промишленост, селското стопанство и строителството. На територията на гр. Белене  добре развити са също търговията и услугите.
В процес на обсъждане е най-големият индустриален проект в България за последните 20 години за изграждане на втората атомна електроцентрала в България - АЕЦ „Белене”. Това е и един от трите европейски проекта за изграждане на нова ядрена мощност от 3-то поколение заедно с проектите за нови АЕЦ в Олкилуото (Финландия) и Фламанвил (Франция).

Реализацията на атомната електроцентрала ще осигури задоволяването на националните и регионални нужди от електроенергия и ще повлияе положително  на икономиката на страната чрез увеличаване на инвестициите в района и създаване на нови работни места.

Туризъм

Основната природна забележителност на община Белене е природен парк Персина, един от десетте природни парка в България, който съхранява  уникални  природни  богатства.  В  границите  на  общината и парка е включен и комплексът Беленски острови, състоящ се от 19 острова. Един от тях е остров Персин (Белене) – най-големият български остров, с дължина 15 км и максимална ширина 6 км.

Източник: http://bg.wikipedia.org
Снимки: Интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: