ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Девня

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Варна - гр. Девня
1 / 14

Град Девня се намира на около 30 км. от областния град Варна в малка долина, заградена от ниски варовикови хълмове, последните склонове на Стара планина и на Добруджанското плато, отворени единствено на изток към Белославското езеро, а оттам и към морето. Населението наброява 9 416 души.
В сегашният си вид гр. Девня е основан през 1969 г.

 

история


Предшественик на град Девня е римският и ранновизантийският град Марцианопол (Marcianopolis), (основан през 106 г. от император Марк Улпий Траян (Marcus Ulpius Trajanus, 98–117) по случай победите му над даките през 101–102 и 105–106 г.) и средновековната Дéвина (Devina). Градът е наречен на името на любимата сестра на императора Марция. Градът има дълга и бурна история. Множеството открити артефакти дават информация за животът на римляните през този период от време.
След заселването на славяните и прабългарите в днешна Североизточна България през първите десетилетия на VII в. името на града изчезва от историческите извори.

 

икономика

Девня е икономически силно развит регион. Определящо значение в структурата на общинската икономика има промишлеността, която е развита в следните направления: производство на соди, торове, топлоенергия, производство на строителни материали, захар и др.
На територията на община Девня се намират няколко от най-големите химически заводи на страната - "Солвей Соди" АД, "Агрополихим" АД, "Полимери" АД. Строителната промишленост е представена в две направления - производство на строителни материали -"Девня Цимент" АД и извършване на строителна дейност - "Заводски строежи" АД.

 

транспорт

Особено значение за транспортната дейност на общината има водния транспорт представен чрез изграденото пристанище "Варна - Запад". В голямата си част то осигурява транспорта на суровини и готова продукция на предприятията намиращи се на територията на община Девня.
Мрежата на автомобилния транспорт включва Републикански и местни пътища. От републиканските пътища с най-голямо значение е автомагистрала "Хемус".

 

забележителности

  • Музеят на мозайките в Девня представя римски и ранновизантийски мозайки от Марцианопол (Marcianopolis). Музеят е изграден по проект на архитект Камен Горанов върху част от античните основи на сградата с мозайки. Тя е построена в края на III – началото на IV век (времето на Константин I Велики) на мястото на по-ранна сграда (сгради) разрушена през 250–251 г. С ремонти и преустройства сградата е просъществувала до началото на VII век. Мозайките са изработени в класическите техники opus tesselatum и opus vermiculatum от малки камъчета – кубчета (тесери) от мрамор, варовик, печена глина и цветно стъкло (смалта), в 16 цвята. Те представят главно персонажи и сцени от гръко-римската митология, екзотични животни и птици, растителни и геометрични мотиви. Измежду най-ценните и добре запазени експонати са: мозайка "Горгона - Медуза", "Сатир и Антиопа", "Сезони", "Папонски волути" и други.
  • Природната забележителност в долината са тридесетте карстови извора, от които най-живописен е "Вълшебният Извор" свързан с древни легенди.
  • В близост до града се намира природната забележителност Побитите камъни. Представляват каменни колони с различна височина — от 5 до 7 метра, дебелина — от 0,3 до 3 метра и различно сечение. Изглеждат като побити в пясъка от неведома сила и оттам идва името им. Колоните са без твърди основи, кухи и запълнени с пясък. Някои от тях са разположени на етажи с обща височина от 5 метра. За произхода им има много хипотези, които могат да се обединят главно в 2 групи — за органичния и неорганичния им произход. Първите са свързани с кораловите организми и други. Според вторите произходът им се обяснява с призматичното изветряване на скалите или с образуването на пясъчно-варовикови конкреции и др. За да бъдат опазени, през 1937 са обявени за природна забележителност.

 

Текст и снимки: Мирела - офис Варна

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: