ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Кнежа

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - гр. Кнежа
1 / 4

Кнежа е град в Област Плевен и е административен център на община Кнежа.

местоположение

Разположен е в Северозападна България на 30 км. южно от р. Дунав , в равнината между р. Искър – на изток, р. Скът на запад и Предбалкана – на юг. Простира се на площ от 317 812 дка, а само общинският център е разпрострян върху 7 кв. км. площ. Намира се 60 км от Враца, на 64 км от Мездра, а 48 км от Плевен и на 150 км от София.

Община Кнежа включва четири населени места – гр. Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово.

забележителности


През 2000 г. в град Кнежа е построен паметник на загиналите във войните от град Кнежа. Паметникът е разположен в един от парковете в центъра на града.

Лесопарк “Гергана” е едно от малкото живописни места в района. В него се намира единственият зоокът на територията на Общината. Съществува от 1980 год., обхваща 28 броя масивни сгради, обитавани от мечки, елени, пони, кози и др. Към него се включва и зона за отдих, обогатена с детска площадка и люлки, места за пикник. Има добри показатели за ловен и екотуризъм. Често посещаван е не само от местното население но и от гости на града. Използван е за честване на много празници, за провеждане на спортни мероприятия, лов, почивка и пр.

Икономика

Приоритетни отрасли в нея са селското стопанство, търговията и промишлеността.

Селското стопанство е основен поминък на хората в района, което го поставя на челни позиции при задоволяване на техните потребности. На територията на гр. Кнежа се намира и единственият в страната Научно-изследователски институт по царевицата.

В района на Община Кнежа почвено-климатичните условия са много подходящи за развитие на зърнени култури, зеленчукопроизводство, отглеждане на билки и трайни насаждения.
Растениевъдството е основно направление, което задоволява нуждите на населението. Основните култури, които се отглеждат са пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица.

Богатата фуражна база, традицията в поддържане на племенни стада и научно-производствените вериги са предпоставка за добре развито животновъдство до началото на 90-те, на 20 в.
Като основни направления на развитие могат да се посочат отглеждането на едър и дребен рогат добитък в личните стопанства, които осигуряват храна под форма на мляко, мазнина, и месо за населението, а наред с него и дребните пернати животни.

В Кнежа има и доста цехове за производство на: сортови семена, селскостопанска продукция, зърнени култури, олио, хлебни изделия, безалкохолни напитки, химически препарати и др.

Инфраструктура

Кнежа разполага с кметство, музей "Кольовата къща", читалище "Борба" и църква "Света троица". В града функционират 14 учебни заведения:

  • Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов";
  • СОУ "Неофит Рилски;
  • Основни училища - "Васил Левски", "Отец Паисий";
  • Начално училище "Кнежица";
  • Три детски заведения- две целодневни детски градини и едно обединено детско заведение.

Болничната медицинска помощ се осъществява в “МБАЛ-Кнежа” - ЕООД с леглова база 200 броя.

Спортните съоръжения на територията на общината са: спортна зала “Г. Боевски” в гр. Кнежа, стадион и спортна площадка в града, спортен салон “Стара гимназия”, както и конна база и плувен басейн. Традиционни за общината спортове са хандбал, лека атлетика, вдигане на тежести, футбол, конен спорт и др. Стимулират се нетрадициони за общината спортове като аеробика, аикидо, карате.

транспорт

Граничната фериботна линия Оряхово-Бекет превръща гр. Кнежа във важен транспортен кръстопът за преминаващите международни линии: Русе-Видин и София-Оряхово. Натоварената налична пътна мрежа е предпоставка за изграждането на второкласния път Кнежа-Плевен.

Транспортното обслужване на гражданите в общината се осъществява от четири транспортни фирми регистрирани в общината и други преминаващи през общината. Таксиметровите превози се извършват от две фирми в общината.

Интернет страници: http://kneja.acstre.com/BG.php

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: