ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Искър

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - гр. Искър
1 / 4

Искър е град в Северна България. Административен център е на община Искър в   област Плевен.

В България има още едно населено място със същото име - това е с. Искър в община Вълчи дол, обл. Варна.

Отстои на 38 км северно от гр. Плевен, на 144 км северозападно от гр. Велико Търново, на 184 км западно от гр. Русе, на 187 км от гр. София.

Населението наброява около 4059 жители.

Природа

Разположен е в централната част на Дунавската хълмиста равнина, на надморска височина от около 250 м.
На около километър от града минава река Искър. Тук има и микроязовир.
Климатът е  умерено континентален и  сравнително сух. Зимата е много студена. Средните температури през месец януари са около - 5ºС. Пролетта е топла, а лятото - горещо, поради равнинния характер на територията. Средните температури през юли се движат между 30-35ºС. Есенните студени дни настъпват към средата на месец октомври.

Инфраструктура

Градът е с изградени водоснабдителна, електропреносна и съобщителна мрежи. Не е изградена канализационна мрежа.
Образование: тук функционират СОУ "Христо Смирненски", читалище "Ламби Кандев".
Здравеопазването - има общинска болница, общинска поликлиника, стоматологични  индивидуални  практики  за  доболнична  помощ.
Транспорт - През територията на общината преминава второкласен път, който свързва фериботите Видин и Оряхово с Централна, а оттам и с Южна България. Той пресича и първокласен път София - Русе. 
Редовен автобусен транспорт до населените места в общината.

Икономика

В икономическо отношение общината се характеризира с приоритетно развитие на селското стопанство и подотраслите на леката промишленост. Индустрията е представена от пет предприятия, а в сферата на търговията и услугите работят 85 частни фирми.
Основен поминък е растениевъдството, като се отглеждат пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и трайни насаждения. Животновъдството е застъпено в частния сектор.

Туризъм

Общината има потенциал за развитие на алтернативния и риболовния туризъм, поради близостта на р. Искър.
В близост се намира и гр. Плевен, където могат да се посетят много културно-исторически забележителности, най-известна, от които е панорама “Плевенска епопея 1877 г.”.
Около Плевен е изградена зелена зона от около 25 хил. дка, включваща парковете: Кайлъка, Генерал Лавров, Генерал Генецки, Гривица и др., които служат и като филтър срещу замърсяването на въздуха и са любимо място за разходка на жителите и гостите на града.

Източник: http://www.iskarbg.eu/
Снимки: http://iskar.sites.bg

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: