ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

Град Опака

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Търговище - гр. Опака
1 / 5

Опака̀ е град в Североизточна България. Той се намира в Област Търговище и е в близост до град Попово. Градът е административен център на община Опака.

Град Опака е разположен в източната част на Дунавската равнина по поречието на река Черни Лом. Намира се на 15 км северно от град Попово, 48 км северозападно от областния център град Търговище и на около 63 км южно от град Русе.

Надморска височина е около 180-200 м. 

Населението е приблизително 2 700 души.

Наука и образование

Дейностите по образование в община Опака се реализират от 5 основни училища в селищата и 1 СОУ в гр. Опака. 

Детските градини по населени места са в: гр. Опака, в с. Горско Абланово, в с. Гърчиново, в с. Голямо Градище, в с. Крепча, в с. Люблен.

Здравеопазване


Приоритетните направления за подобряване на здравния статус на населението са насочени към подобряване качеството на профилактичната дейност и на диспансерното наблюдение; повишаване квалификацията на медицинските специалисти и осигуряване на квалифицирани кадри; оптимално обхващане на населението с лекарска помощ и оказване на 24 часово медицинско обслужване; повишаване на здравната култура на населението чрез здравни образователни кампании и персонални консултации.

Медицинското осигуряване се осъществява от две групови медицински практики „Здраве ЕК“ и „Медика-2000“, които има присъствие във всяко едно населено място в общината.

История на града

Опака е стародавно селище. Раждането му се крие около II век, когато в неговите земи са се заселили траки от племето кробизи. Предполага се, че името на селището произлиза от латинската дума опакус - сенчесто място или опан - бяла глина.
Градът е разположен в сянката на хълмове, но съществуват и местности богати на халцедонови пясъци и бяла глина, които са ценна суровина за промишлеността. Археологическите проучвания сочат, че този край е бил обитаван от дълбока древност. Свидетелство за това е съществуването на тракийски могили по поречието на река Черни Лом, римски калета, славянски погребения и откритите различни предмети на бита.
През всички тези времена, от II век до наши дни, Опака се развива в едно и също землище. С Указ на Държавния съвет на България № 2907 от 5 септември 1984 г. Опака е обявен за град.

Туризъм


Туризмът в община Опака не е много развит. В с. Горско Абланово, общ. Опака е построена хижа “Трети март”, намираща се сред хубава природа и чист въздух. От хижата се открива чудесен изглед към долината на р. Черни лом и гористите склонове на съседните хълмове.

На тридесет километра от с. Горско Абланово се намират ж.п. гарите Попово и Две могили, посредством които може да се пътува до всяко кътче на страната и извън нея. Туристите имат възможност да ползват и аерогарата в гр. Русе на петдесет километра от с. Горско Абланово.

Югозападно от с. Крепча по посока на с. Голямо Градище се намира Крепчански средновековен скален манастир. Манастирския комплекс се е състоял от килии, манастирска църква и църква гробница, изсечени в скалния масив. По стените на църквата, в гробницата и около някои от килиите са издълбани рисунки, рунически знаци, надписи на староеврейски и на кирилица. Два от текстовете на кирилица са от Х век. Единият от тях е най-старият датиран надпис на кирилица – октомври 922 година. Надписите в крепчанския манастир са много ценни епиграфски паметници от средновековна България. По съвместен с община Попово и община Лозница проект, финансиран по програма ФАР, е изграден подход към скалния манастир и туристическа инфо точка, намираща се в Младежкия дом в централната част на гр. Опака.

Едни от най-големите атракции в района са пещерите Монастира, Сърандалица, Прашната пещера, Заешката дупка, Ушите и т.н.

Източник: http://bg.wikipedia.org; http://www.opaka.bg

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: