ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

гр. Лъки

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Пловдив - гр. Лъки
1 / 9

Лъки е град в Южна България, Област Пловдив. Градът е административен център на община Лъки.

Има още едно населено място със същото име, намира се в община Хаджидимово, Област Благоевград.

Намира се на 52 км южно от областния град Пловдив и на 32 км южно от гр. Асеновград.

Населението наброява около 2600 души.

Релефът е нископланински с надморска височина от 640 м.

Климатът е умереноконтинентален, характеризиращ се с горещо лято, студена зима и малки по количества валежи. Средногодишната температура през лятото е 23ºС, а през зимата – 1ºС.

Градът разполага с отлично изградена инфраструктура. Цялостна електрификация, водоснабдяване, канализация и телефонизация. Също така има интернет, кабелна и цифрова телевизия.

Уличната и транспортна мрежа е добре уредена.

На територията на града има няколко учебни и културно-образователни заведения като средно училище, основни училища, начално училище, детски градини, читалище, църкви, джамия и библиотека.

Лъки разполага със специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация, както и с медицински център за отслабване.

Редовен автобусен транспорт го свързва с градовете Асеновград и Пловдив, както и с околните по-малки населени места.

Икономика

Главният отрасъл в икономиката на града е добива на оловно-цинкова руда. В града функционира фабрика за обогатяване на добитата руда.

Друг отрасъл е текстилната промишленост. Функционират няколко шивашки цеха и завод.

Дърводобивната и дървопреработвателната индустрия също имат своя дял в икономиката на града.

Туристически и културни забележителности

Интерес представляват манастирският комплекс "Кръстова гора Св.Троица" и Държавната дивечовъдна станция "Кормисош", която предоставя прекрасни условия за ловен туризъм.

На около 8 км до село Белица се намира вивариум за мечки и красивия водопад „Гюмберджията“.

Символът на Асеновград – Асеновата крепост се намира на около 30 км от гр. Лъки. От нея са запазени чест от крепостните стени и църквата - Св. Богородица Петричка, която е един удивителен паметник на старобългарската архитектура.

Бачковският манастир, намиращ се на разстояние 25 км е вторият по големина български манастир. Той е един от 100-те най-предпочитаните културно-туристически дестинации в България, поради богатата си историческа стойност.

Наблизо са разположени гр. Чепеларе и курорт Пампорово. Където има перфектни условия за зимни спортове, но заради красивата си природа привличат туристи и през летните месеци.

Източници: www.bg.wikipedia.org/wiki, www.luckycity.hit.bg

Снимки: www.luckycity.hit.bg

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: