ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Петокладенци

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - с. Петокладенци
1 / 7

Петокладенци е село в Северна България. Намира се в община Белене, област Плевен

Отстои на 25 км южно от гр. Белене и на 49 км североизточно от гр. Плевен. Съседното село Татари е на 7 км в същата посока, а село Деков е на 16 км северно. Столицата София е на 214 км югозападно.

Разположено е в Дунавската равнина, в близост до течението на р. Осъм, а надморската му височина достига между 100 и 199 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима и горещо лято. 

Постоянното население наброява около 403 души.

Автобусен транспорт го свързва с останалите населени места. Главните улици са асфалтирани и осветени. Изградени са електрическа и водопреносна мрежи. Всички мобилни оператори имат обхват.

Тук функционират кметство, читалище, целодневна детска градина, магазин и заведение. Един общопрактикуващ лекар се грижи за здравето на местните жители. Специализирана медицинска помощ ще получите в многопрофилната болница в Белене. В града работят и училища. 

На хълм до селото се намира един от малкото менхири в България. Висок е около 2,20 м и представлява грубо отцепен каменен блок без никаква обработка, с удължена, четиристранна форма, стеснена в горния край. С идването на християнството този езически паметник се почита като оброк под името Правия камък. 

Най-интересната забележителност на територията на общината е природен парк Персина. Той обхваща 19-те Беленски острова. Уникалността и екологичното значение на парка се състоят в това, че тук се намират три биосферни резервата:

  • Персински блата – влажна зона с международно значение, обитавана от многочислени колонии от блатни птици. Песченя е гнездовище на немия лебед, както и уникално есенно сборище на черния щъркел.
  • Милка и Китка, обхващащи едноименните острови от архипелага са запазени заливни гори (от бяла върба и топола). Тук гнездят по двойки морски орли – много рядко срещан вид, включен в "Червената книга на България" и в книгата "Застрашени птици в Европа".
  • защитена местност Кайкуша – остатък от влажна зона в Свищовско-Беленската низина.

Река Дунав със своята внушителна ширина, при гр. Белене, красиви брегове и бавно протичане, дава възможност за развитието на ловен, риболовен и маршрутно-познавателен туризъм.

Източници: http://obshtina.belene.net/index.htm 
Снимки: http://www.panoramio.com, интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: