ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Белоградец

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Варна - с. Белоградец
1 / 12

Белоградец е село в Североизточна България, част от община Ветрино, област Варна. Намира се на 16 км източно от гр. Нови пазар, на 60 км западно от гр. Варна и от морският бряг и на 11 км севезрозападно от общинският център Ветрино.
Населението наброява над 1500 души. Климатът е умерено-континентален, повлиян от близостта на Стара Планина. Зимата е сравнително мека, лятото - прохладно. Релефът е равнинно-хълмист. Надморска височина - 192 м. Старото име на селото е било Тюрк арнаутлар.

история

Историята на селото ни връща далеч във времето на траките – тук е процъфтявало голямо тракийско селище – доказателство за това са: шестте могили в райoна му, многобройна керамика, рисувани плочки, останки от водопровод и много други. От траките, славяните по-късно наследяват името на селото „Бял-градец”, а прабългарите са оставили няколко побити надгробни плочи. Първото българско царство също е оставило следи – останки от малка крепост- ІХ-Х век

инфраструктура

Бeлоградец е най-голямото по територия и население селище във Ветринска община. В селото има кметство, читалище с библиотека, ЦДГ, 6 хранителни магазина, православен храм, мюсюлмански храм, лекарски и зъболекарски кабинет, ресторант, кафенета. В близост до селото има 2 зарибени язовира. Те се намират в райони с живописна природа и създават условия за развитие на риболов и водни спортове.
Белоградец е с много добре изградена инфраструктура. Селото е напълно електрифицирано и водоснабдено. Освен централният водопровод има 50 кладенеца и две селски чешми. Пътищата са в много добро състояние. Има редовен обществен транспорт до гр. Варна, гр. Провадия и общинският център Ветрино. Налични са всички съвременни комуникации - телефон, интернет, кабелна телевизия.
На територията на селото функционират няколко частни предприятия: фуражен цех, цех за производство на хляб и закуски, цех за чехли и зърнобаза. Селото е известно и със своя футболен отбор, който участва в първенствата от "А" група във Варненска област.
Имоти в селото са закупили чуждестранни граждани от Англия и Русия.
Местните хора са заети предимно във селското стопанство - животновъдство /овце и крави/, растениевъдство /пшеница, слънчоглед/, зеленчукопроизводство, лозарство и винопроизводство.
В селото има лозови масиви, които са отличени със сертификат CERES за органична продукция.

забележителности

  • От двете страни на шосето Варна-София на 8 км след Ветрино в землището на Белоградец се издигат две могили. Вдясно от главния път е Момина могила, а вляво - Птичата могила. Построена е през VIII-VII век пр.н.е. Разкрито е погребение на тракийски племенен вожд. Открити са интересни предмети. Каменна статуя на вожда (висока около 2,10 м) се съхранява във Варненския музей.
  • В началото на І хилядолетие пр. Хр. се смята, че в региона – наред с отдавна уседналото тракийско население присъстват и полумитичните кимерийци. Доказателство за тяхното може би инцидентно присъствие е могилният гроб от VІІІ-VІІ в. пр. Хр с каменна надгробна стела, открита край с. Белоградец, Варненско.

Източник: www.wikipedia.org; http://www.narodnodelo.bg, http://svetlina-1904.hit.bg
Снимки: www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: