ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Стамболово

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Хасково - с. Стамболово
1 / 1

Стамболово е село в Южна България. То е административен център на община Стамболово, Област Хасково.

Същото име носят още три български села: в област Русе, в област София и в област Велико Търново.

Oтстои на 22 км югоизточно от областния център Хасково и на около 85 км западно от Свиленград и българо-турската граница.

Релефът е пресечен, полупланински. На територията на община Стамболово са разположени над 80 микроязовира. По поречието на р. Арда се намират най-плодородните земеделски земи. 

Надморската височина на селото е 315 м.

Климатът е умерено континентален. Зимата е сравнително мека, а лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат до над 35 градуса. 

Населението е около 660 души.

Като общински център, Стамболово е с добре изградена инфраструктура. През последните години са изградени и подновени много пътища и пътни отсечки; възстановена е и водоснабдителната мрежа.

Образователната система в общината обхваща 5 учебни заведения, от които 1 средно общообразователно училище, 3 основни училища и 1 начално училище. В селото функционира СОУ ”Свети Климент Охридски” и народно читалище “Христо Ботев 1926“На територията на общината има още 9 читалища.

В Стамболово функционира една целодневна детска градина – ЦДГ „Звездичка” с единадесет филиала в съседни села. Сградите на детските заведения са ремонтирани и модернизирани.

Медицински център обслужва населението от цялата община, а специализирана болнична помощ може да се потърси в МБАЛ - гр. Хасково.

Редовни автобусни линии осъществяват връзки със съседни села, както и с големи градове като София, Пловдив, Варна, Стара Загора и др.

Селото има собствен отбор в Югоизточната "В" АФГ "Стамболово 2007". Има стадион с 200 седящи места.

Туризъм

Регионът на Стамболово е пресечен от река Арда, минаваща през Гърция и Турция. Бреговете на реката осигуряват подходящи условия за еко-туризъм, рибовъдство, спортен риболов и водни спортове.

Има възможности за различни туристически маршрути, ловен туризъм, обръща се внимание и на развитието на зимния туризъм.

Язовир "Студен Кладенец" е разположен на река Арда, а в близост до него се намира защитената зона "Големият сипей", който е богат на различни видове птици. Тази зона е определена като орнитологическа забележителност със световно значение и е под закрилата на НАТУРА  2000.

Скалните ниши в с. Долно Черковище, Тракийското светилище “Аул кая”, тракийската гробница – с. Пчелари и изградената площадка за хранене на лешоядите са добра основа за развитието на туризма в общината.

Новоизградените до с. Долно Черковище два хотелски комплекса, ремонтираният мотел “Гледка”, семейният хотел в с. Стамболово, туристическата хижа в с. Тънково, почивната база с. Балкан, ловната хижа с. Долно Ботево и вила „Токмакли” осигуряват леглова база за над 140 човека, при много добри условия.

 

Източници: http://www.stambolovo.org 
Снимки: http://www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: