ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Разделна

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Варна - с. Разделна
1 / 10

Разделна е село в Североизточна България, част от община Белослав, област Варна. Намира се на 7 км югозападно от гр. Белослав и на 28 км югозападно от гр. Варна.

обща информация

Селото е разположено в падина и е естествено защитено от ветрове. Климатът е умерено-континентален, повлиян от близостта на Черно море и се характеризира с прохладно лято, слънчева есен, мека зима с оскъдни снеговалежи и хладна пролет. Населението наброява около 570 човека. Надморска височина - 20 м.

история

Основано през 1926 г от заселници от Южна Добруджа, Разделна е едно от най-младите населени места  във Варненска област, а може би, и в България. Но в землището на селото е имало живот още преди много векове. Южно от него се намира известната крепост Петрич кале, построена върху висока скала между V и VI век. За Втората българска държава тя е имала стратегическо значение. Била е и важен гарнизон за турските войски след падането на страната ни под робство. На 7 ноември 1444 година Петрич кале е превзета от един от отрядите на полския крал Владислав III Ягело Варненчик. Част от крепостните стени били разрушени, а сградите зад тях опожарени. Допреди десетина години в крепостта е имало музей, но към настоящият момент експонатите му са пренесени във Варна.

инфраструктура

В Разделна има читалище с библиотека, кметство, детска градина, хранителни магазини, сладкарница, кафене, здравна служба, детска площадка, клуб на пенсионера, православен храм и красив парк. В селото има предприятие за изработка на тухли. Учениците от селото посещават училището в гр. Белослав. Селото е напълно електрифицирано и водоснабдено. Има много частни кладенци и две красиви селски чешми. Предстои да започне изграждането на битова канализация. Пътищата са в добро състояние. Има редовен автобусен транспорт до гр. Варна и околните села. Освен с автобус може да се пътува и с влак по линията Варна-Карнобат-Шумен.
Землището на Разделна е едва 1000 декара, но земята е много плодородна. Обработват я регистрирани земеделски стопани. Повечето от домакинствата отглеждат за лични нужди овце, птици и свине.
Нивото на безработицата в селото е сравнително ниско - заетост осигуряват заводите в гр. Девня, железницата, курортните комплекси по крайбрежието, фериботният комплекс “Варна -Иличовск” . Много от младите хора в селото са заети в строителството.
Красивата природа и спокойната атмосфера в селото създават отлични условия за развитието на еко и селски туризъм.

забележителности

  • Защитена местност ПЕТРИЧА -  Намира се в землището на село Разделна. Заема обширен скален венец и скални сипеи, местообитание на редки дневни и нощни грабливи птици, включени в Червената книга на Р България: египетски лешояд, белоопашат мишелов, черношипа ветрушка, обикновен мишелов, скален орел, орел змияр, бухал и др. Защитената местност е достъпна по асфалтов път.
  • Особен интерес предизвиква крепостта "Петрич кале" построена през V и VI век. В подножието на крепостта се намира известната хижа „Петрич кале“ - любимо място за екскурзии заради китната природа и богатото историческо минало.


Източник: интернет
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: