ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Любеново

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - с. Любеново
1 / 1

Любеново е село в Северна България. Намира се в община Никопол, област Плевен

В България има още две населени места, носещи същото наименование в община Раднево, област Стара Загора и в община Хасково, област Хасково

Отстои на 13 км южно от гр. Никопол и на 40 км североизточно от гр. Плевен. Съседното село Въбел е на 6 км северозападно. Столицата София е на 205 км югозападно. 

Разположено е в Дунавската равнина, като надморската му височина е между 100 и 199 м. Климатът е умерено-континентален с големи средногодишни температурни амплитуди. Зимата е тежка поради обилните снеговалежи и огромните преспи. Лятото е сухо и горещо, но почвата е подходяща за земеделие. 

Селото е сравнително добре уредено с асфалтирани и осветени централни улици. Изградени са водопреносна и електропреносна мрежи. Всички мобилни оператори имат покритие. 

Постоянното население наброява 209 души. 

Тук функционират кметство, читалище, магазин и заведение. Най-близките лекар и зъболекар работят в съседното село Въбел, а болница ще намерите в областния център гр. Плевен. В Никопол има учебни заведения. 

Туризъм и забележителности

Град Никопол е богат на забележителности чешмата "Елия"църква "Св. св. Петър и Павел", Никополската крепост, музея "Васил Левски" и др.

На около 20 км е природен парк Персина, който обхваща 19-те Беленски острова. Уникалността и екологичното значение на парка се състоят в това, че тук се намират три биосферни резервата:

  • Персински блата – влажна зона с международно значение, обитавана от многочислени колонии от блатни птици. Песченя е гнездовище на немия лебед, както и уникално есенно сборище на черния щъркел.
  • Милка и Китка, обхващащи едноименните острови от архипелага са запазени заливни гори (от бяла върба и топола). Тук гнездят по двойки морски орли – много рядко срещан вид, включен в "Червената книга на България" и в книгата "Застрашени птици в Европа".
  • защитена местност Кайкуша – остатък от влажна зона в Свищовско-Беленската низина.

В Плевен можете да посетите три от 100-те Национални туристически обекта - Панорама Плевенска епопея, Регионален исторически музей и Мавзолея-параклис "Св. Георги Победоносец". Други интересни места в близост са паркът Кайлъка и Музеят на виното.

Източници: http://bg.wikipedia.org
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: