ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Царевци

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Варна - с. Царевци
1 / 10

Царевци е село в Североизточна България. То е част от община Аврен, oбласт Варна, намира се на 45 км. от Варна и на 15 км. от Провадия. Разположено е между големия завой на река Провадийска и на железопътната линия Варна – София, намира се в близост до низината на река Провадийска. Надморска височина - 35 м. Населението наброява 1000 жители, като в него живеят и около 120 временно пребиваващи. Землището на с. Царевци обхваща 21 хиляди декара и е едно от най-големите в община Аврен. През различните години на своето съществуване село Царевци е приемало различни имена – Султанлар, Царево, Султанци.

история


Този плодороден край е бил населяван от много години. Навярно траките и прабългарите са били едни от първите хора, живеещи по тези места. Оттук e преминавал един от най-старите римски пътища. В едно от преданията, датиращо от 1445 г., се посочва, че султан харесал тези земи, заради тяхното плодородие и наредил да му се отделят най-хубавите от тях, и да се изгради чифлик. Хората, обработващи земите на султана се заселили край чифлика и така се появила махалата Хаской. По същия начин се нарича и вече появилото се село около чифлика и в близост да стария римски път.
Първото светско училище е построено 1872 г., тъй като старото килийно училище се оказало тясно за жадните за знания българи. В момента църквата и училището са реставрирани и оформени като музеен комплекс.

инфраструктура

Комуникации и инфраструктура – добре изградена и поддържана пътна мрежа, добре изградена водопроводна мрежа, пощенски клон, два магазина за хранителни стоки, механа, ЖП-гара. В селото има и основно училище, ЦДГ и действащо читалище с библиотека и клубове за народно певческо творчество и шах.
Местните жители са заети предимно в животновъдство и земеделие.
През 1919 г. е създадена земеделска кооперация "Сеяч", като дейността й е възстановена през 1991 г. и е една от проспериращите земеделски кооперации във Варненска област.

забележителности

  • Църквата “Св.Св. Константин и Елена” – създадена през 1862г., е паметник на културата, посещавана е от Васил Левски и Христо Ботев;
  • През 1980 г в Царевци са открити два минерални извора. Единият от тях е солен, с температура на водата 60 градуса по Целзий, а другият е сладководен, с температура 42 градуса;
  • Към читалището работи и музеен комплекс ”Църква – училище” открит през 1982 год. Той включва построената през 1864 година църква както и първото светско училище, открито през 1872 година. В сградата на училището има подредена интересна етнографска сбирка. Комплексът предлага поглед към традиционния занаят – килимарство и дава възможност на туристите да наблюдават трудовият процес по изработването на тъканите.

Източник: http://bg.wikipedia.org
Снимки: Мирела

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: