ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Крушари

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Добрич - с. Крушари
1 / 6

Село Крушари е общински център, част от обл. Добрич. Намира се на 32 км. от областния център гр. Добрич, на 85 км. от гр. Варна и на 70 км. от Балчик и Силистра.

 

обща информация

Надморска височина - 208 м. Населението наброява около 1630 жители. Климатът е умерено-континентален и се характеризира с горещо лято, слънчева есен, снежна зима с обилни снеговалежи и прохладна пролет. Релефът е разнообразен - равни, плодородни поля се редуват с обширни гористи местности и зелени възвишения.

инфраструктура


В село Крушари има средно общообразователно училище, ЦДГ, кметство, читалище с библиотека, къща за гости, кафене, ресторант, магазини за хранителни и битови стоки, малък парк, детска площадка. В селото е запазена черквата “Св. Димитър”, построена през 1882 г. Голямата гордост на селото е футболният му отбор, който участва в окръжното първенство.
Инфраструктурата е добре развита - селото е електрифицирано и водоснабдено, пътищата са в добро състояние, има редовен автобусен транспорт до гр. Добрич и околните села.

природа


Районът е екологично чист и в близост до селото няма индустриални производства. Около селото има много гори, като преобладават дървесните видове цер, благун, червен дъб, акация, орех, гледичия и липа. Богатото разнообразие от дивеч /благороден елен, сърна, дива свиня, фазан, яребица, пъдпъдък, гургулик, заек и др./ създава отлични предпоставки за развитието на ловен туризъм. На 14 км от Крушари се намира язовир Абрит, където любителите на риболова могат да се отдадат на любимото си занимание сред красива и чиста природа.

туризъм


Къщите в Крушари имат запазен автентичен селски вид, дворовете на къщите тук задължително са с размери над 1 дка и с ясно обособени две части: пред постройката (подходящи за цветни и зелени площи) и зад сградата (подходящи за отглеждане на плодове и зеленчуци).
Съвместно с община Тервел, община Крушари разработва проект с дългосрочна стратегия за развитието на туристическият потенциал на региона. Целта е да се подпомогне развитието на културен, познавателен, селски, ловен и алтернативен туризъм и да се популяризира районът.
Местните жители са заети предимно в селското стопанство - в районът се отглеждат пшеница, слънчоглед, ечемик. Съществуват благоприятни условия за развитие на био-производства.


Източник: http://www.krushari.bg
Снимки: Мирела

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: