ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

село Ваклино

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Добрич - с. Ваклино

Ваклино е малко село, разположено на древния път Via Pontica. То е предпоследното българско село
пътувайки към Румъния, на 5 км преди Дуранкулак. Разположено е на 570 км от София, на 95 км от Варна,
на 88 км от Добрич, на 13 км от Шабла.

обща информация


Релефът е равнинен. Климатът е умерено-континентален с ясно изразено влияние на Черно море - зимата е мека, а лятото - прохладно. Населението наброява над 200 души. Надморска височина - 21 м.

инфраструктура


В селото има читалище с голям оборудван салон, по малка зала за събрания и библиотека с изключително
богат книжен фонд, поща и 3 магазина за хранителни стоки.
Изключително красивата природа, местоположението и хората правят с.Ваклино привлекателно и интересно живеене място.

природа

През Ваклино минава дере, което в миналото представлява естественото корито на Дуранкулашкото езеро. В
момента дерето към езерото е обрасло с гъсти гори, които са естествен хабитат за много животински видове
дивеч: сърни, диви свине, чакали, лисици – обект на ловен интерес от страна на местната ловна дружинка.
Едно от основните занимания на жителите на с.Ваклино е зеленчукопроизводството и отчасти животновъдството.

 

Източник: http://www.shabla.info/

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: