ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ
ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

С. Ценович

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Силистра - с. Ценович
1 / 8

Ценович е село в Североизточна България. Намира се в община Силистра, обл. Силистра.

Отстои на около 16 км южно от гр. Силистра, на 88 км северозападно от гр. Добрич, на 142 км в същата посока от гр. Варна, на 105 км северно от гр. Шумен и на 133 км източно от гр. Русе.

Ценович е вилно селище с население от около 50 души.

Намира се в красива местност в източната част на Дунавската равнина, на около 11 км от р. Дунав. Надморската височина е около 72 м, а релефът е равнинно-хълмист. Климатът е умерено континентален. Типично за този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата.

Селото е малко, но добре устроено. То е електрифицирано, водоснабдено, с изградена телефонна мрежа. Има добра инфраструктура – всички улици са асфалтирани и достъпът до къщите е целогодишен. Застроено е предимно с кокетни вили и е предпочитано място за отдих и живеене. В селото има кметско наместничество, пенсионерски клуб и магазини.
До населеното място се стига по главния път Силистра - Шумен. Има редовен транспорт до гр. Силистра.

Най-близките учебни заведения са в с. Проф. Иширково (10 км) и в гр. Силистра (16 км). Здравно обслужване - в съседното село Бабук, което се намира на по-малко от 1 км разстояние.

Тук преобладаващите почви са черноземните, които са много подходящи за получаване на високи добиви от зърнени култури, трайни насаждения и зеленчуци. Това обуславя добре развито селско стопанство, както и свързаната с него преработвателна промишленост. В Ценович има земеделска кооперация за производство на селскостопанска продукция.

Туризъм

В радиус от 3 км има три язовира, които са притегателно място за любителите на риболова.

Близо е река Дунав, предлагаща условия за къпане, спорт и туризъм. В реката са се образували няколко острова, някои от които са подходящи за отдих.   

Интересна природна забележителност е био-резерватът край езеро Сребърна. Езерото се пълни от няколко карстови извора. Дълбочината му достига до 2,3 м. Обрасло е с растителност, сред която гнездят редки птици - къдроглав пеликан, корморан, чапли, ням лебед, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер и др.

Източници: http://www.silistra.bg/news.php, Мирела

Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: