ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Неофит Рилски

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Варна - с. Неофит Рилски
1 / 5

Неофит Рилски е село в Североизточна България, част от община Ветрино, област Варна.

Намира се на 45 км от гр. Варна, на 11 км от гр. Суворово и на 12 км от гр. Ветрино.

Климатът е умерено-континентален и се характеризира с горещо лято, дъждовна есен, студена зима с обилни снеговалежи и слънчева пролет. Релефът е хълмисто-равнинен. Населението наброява около 900 души. Надморска височина - 187 м.

Старото име на Неофит Рилски е Котлу бей. Буквалният превод от турски означава благословен бей. Според предание турчинът имал чифлик, в който работели християни и мюсюлмани. Те го наричали щастливия бей заради плодородната земя и животните, които притежавал.

В Неофит Рилски има читалище с библиотека, детска градина, кметство, хранителни магазини, магазин за железария, православен храм, пощенски клон, лекарски кабинет. Учениците от селото се обучават в училището във Ветрино, като за тях има организиран безплатен превоз.
Селото е напълно електрифицирано и водоснабдено. На територията му има над 350 кладенеца и три чешми, от които блика чиста изворна вода.
Редовен автобусен транспорт свързва селото с гр. Варна и околните села. Всички съвременни комуникации са налични - покритие на всички мобилни оператори, сателитна телевизия, интернет.
Шест английски семейства са закупили имоти в селото, които предстои да бъдат реновирани.

Основен поминък на местните хора традиционно е било животновъдството. И днес стопаните в селото отглеждат крави и овце, предимно за мляко. В селото, също така, се отглеждат патици и други птици. Частните земеделски стопани инвестират в закупуването на селскостопанска техника за обработка на засетите със слънчоглед и други земеделски култури плодородни ниви около Неофит Рилски. Едрите фермери осигуряват и работа на механизатори от селото.
Младите хора от селото, които не са заети в селското стопанство ежедневно пътуват до работните си места в градовете Девня и Варна.
В селото има отлични възможности за развитието на селски, еко и ловен туризъм. Пейзажът е интригуващ - равни полета се редуват с гористи зелни хълмове. Въздухът е чист и здравословен.

Забележителности

  • От селото започва екопътека с. Неофит Рилски - с. Староселец - м-ст Лагера - "Кара пещера". Кара пещера (Черната пещера) или Манастира с четиридесетте одаи, както е по-известен сред местните жители, е една малко позната забележителност. Скалната манастирска обител се намира по поречието на малка река. Според местните хора манастира носи името Кара пещера, защото някои от килиите се намират под самата скала, където е доста тъмно и влажно. Според други, скалната обител се нарича Манастира с четиридесетте одаи, защото чрез преграждания са се образували около 40 килии в скалата.

Източник: www.narodnodelo.bg, интернет
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: