ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Кулина вода

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - с. Кулина вода
1 / 5

Кулина вода е село в Северна България. Намира се в община Белене, област Плевен
Отстои на 14 км югозападно от гр. Белене и на 57 км североизточно от гр. Плевен. Съседното село Деков е на 9 км североизточно. Столицата София е на 222 км югозападно.  
Разположено е в Дунавската равнина между два хълма, а надморската му височина е 199 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима и горещо лято. 
Постоянното население наброява около 212 души. 
Автобусен транспорт го свързва с останалите населени места. Главните улици са асфалтирани и осветени. Изградени са електрическа и водопреносна мрежи. Всички мобилни оператори имат обхват.
В Кулина вода функционират кметско наместничество, поща, читалище с киносалон и библиотека, фурна, магазин и заведение. Има стадион и футболен клуб. Специализирана медицинска помощ ще получите в многопрофилната болница в Белене. В града работят и училища, а най-близката детска градина е в с. Деков. 
Местните жители са занимават предимно със земеделие. 
Според легендата името на селото идва от това, че в Римско време имало кула с вода, която захранвала селото. 
Най-интересната забележителност на територията на общината е природен парк Персина. Той обхваща 19-те Беленски острова. Уникалността и екологичното значение на парка се състоят в това, че тук се намират три биосферни резервата:

  • Персински блата – влажна зона с международно значение, обитавана от многочислени колонии от блатни птици. Песченя е гнездовище на немия лебед, както и уникално есенно сборище на черния щъркел.
  • Милка и Китка, обхващащи едноименните острови от архипелага са запазени заливни гори (от бяла върба и топола). Тук гнездят по двойки морски орли – много рядко срещан вид, включен в "Червената книга на България" и в книгата "Застрашени птици в Европа".
  • защитена местност Кайкуша – остатък от влажна зона в Свищовско-Беленската низина.

 Река Дунав със своята внушителна ширина, при гр. Белене, красиви брегове и бавно протичане, дава възможност за развитието на ловен, риболовен и маршрутно-познавателен туризъм. 
Източници: http://bg.wikipedia.org
Снимки: изпратени от Ивайло Цветанов

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: