ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

С. Гърмен

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Благоевград - с. Гърмен
1 / 8

Гърмен е село в Югозападна България. То е административен център на община Гърмен, област Благоевград.

Отстои на 102 км югоизточно от гр. Благоевград, на 9 км източно от гр. Гоце Делчев, на 12 км северно от гр. Хаджидимово и на 24 км западно от с. Сатовча. Столицата София е на около 196 км.

Населението наброява приблизително 1800 души.

Село Гърмен се разполага в полите на Югозападните Родопи, на надморска височина от 605 м. Характерен за района е планинският и хълмисто-планински релеф, с най-висока точка - връх Беслет (1938 м). Реките Места и Канина протичат в близост до селото.

В Гърмен има ясно изразени четири сезона, като лятото е топло, а зимата - умерено студена. Районът е едно от най-топлите места в страната, независимо от заобикалящия планински релеф.

Село Гърмен е административен, стопански и културен център. То е с добре развита инфраструктура, електрифицирано, водоснабдено, с канализационна система и изградени съобщителни мрежи. Функционират общинска администрация, полицейски участък, пощенска служба, средно общообразователно училище, читалище, целодневна детска градина, общопрактикуващ лекар, туристически център и различни търговски обекти.

Природните и климатични условия са благоприятни за развитието на тютюнопроизводството и други алтернативни селскостопански култури.

Богатият горски фонд с вековни гори е предпоставка за развитието на дърводобива, както и на събирането на диворастящи гъби и плодове.

Забележителности и туризъм

В землището на Гърмен се намира късно-античния римски град "Никополис ад Нестум" - "Град на победата при Места". Основан е през 106 г. от римския император Траян, в чест на победата му над даките. През Римската и ранновизантийската епохи Никополис ад Нестум е от най-значителните градове на пътя, свързващ егейския бряг и централния път Виа Егнатия през Родопите с Тракийската низина.

Местна забележителност е църквата "Св. Георги", построена през 1898 г. на мястото на по-стара църква. В момента е художествен паметник на културата с национално значение.

Природни забележителности са вековните чинари в селото, обявени за такива през 1968 г. Заградските чинари са двете най-атрактивни дървета в околността, на обща възраст над 600 години.

В региона на долината на р. Канина има топли минерални извори с температура на водата от 35С до 40С и общ дебит на находището около 8 л/с. Съществуват исторически данни за това, че в миналото римляните са ползвали минералните извори за рехабилитация на легионите си.

Източник: nicopolisadnestum.eu
Снимки: nicopolisadnestum.eu; panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: