ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Баново

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Варна - с. Баново
1 / 6

Баново е село в Североизточна България. То се намира в община Суворово, Област Варна. Село Баново се намира на 21 км от град Варна и на 15 км от летище Варна. Граничи с местността Побити камъни.


обща информация

Населението в селото наброява около 150 човека, като част от тях са английски граждани, които са избрали България за свой втори дом. Релефът е хълмисто-равнинен, в районът има много широколистни гори. Климатът е умерено континентален със силно изразено черноморски влияние и се характеризира с прохладна пролет, продължително и горещо лято, мека зима с оскъдни снеговалежи и дъждовна есен. Надморска височина - 263 метра.

история

Първите данни за съществуването на селища по тези земи датират от 4800 г.пр.Хр. Селище е имало още по време на траките. По-късно римляните построяват път водещ от Марцианопол до Новиодунум, дн. Исакча - Румъния, който преминава през него. Построена е и пътна станция. Техните останки и днес могат да бъдат забелязани в местността Футула, на югоизток от селото.

инфраструктура

Добре изградена инфраструктура: ежедневен превоз до областния град Варна, ежедневно медицинско обслужване, асфалтирани пътища, електрификация, водоснабдяване, хранителен магазин, православен храм, посветен на всички светци. Разработен е проект за реконструкция на училището и преобразуването му в читалище, както и изграждането на хотел с ресторант.


природни дадености

От селото се открива невероятна панорама към град Варна, Варненското езеро и местността „Побити камъни“.
Село Баново има много добре развито лозарство. Районът е известен с производството на вината Мускат Оттонел, Траминер Розе, Мерло и Каберне Совиньон. Почвата е плодородна и подходяща за отглеждане на много земеделски култури. Животновъдството не е добре развито. Развива се селски туризъм.

забележителности

  • Побитите камъни са скални образувания, разположени от двете страни на пътя за Варна-София около селата Слънчево, Баново, Страшимирово и квартал Повеляново на Девня, намират се на 18 км. от гр. Варна. Разпределени са на големи или малки групи на площ от 70 км². Представляват каменни колони с различна височина — от 5 до 7 метра, дебелина — от 0,3 до 3 метра и различно сечение. Изглеждат като побити в пясъка от неведома сила и оттам идва името им. Колоните са без твърди основи, кухи и запълнени с пясък. Някои от тях са разположени на етажи с обща височина от 5 метра.
  • Местността "Батовата" - Местността изобилства от широколистни гори гори от цер /Quercus cerris/, благун /Q. frainetto/ и обикновен габър /Carpinus betulus/ и обработваеми площи. Останалата част от територията е заета от открити тревни пространства, обрасли на някои места с храстова растителност, пасища, ливади, овощни градини и лозя. Последните са разположени около селищата. Най-важната характеристика на мястото е неговото географско положение на западно-черноморския прелетен път Via Ponticа. В района са установени са 184 вида птици, от които 50 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 80 са от европейско природозащитно значение, световно застрашени са 7 вида.

 

Източник:www.izbabanovo.com; www.wikipedia.com, http://www.bspb.org
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: