ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Росица

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Добрич - с. Росица
1 / 8

Село Росица се намира в най-западната част на област Добрич, между селата Красен и Лозница. Намира се на 5 км от сухопътната граница с Република Румъния, 35 км от Генерал Тошево и на 68 км от Добрич.

обща информация

Население - около 600 човека. Надморска височина 204 м. Климатът е умерено-континентален и ясно се различават четири сезона - пролет, лято, есен и зима. Релефът е равнинен. Старото име на селото е било Сараджа.


инфраструктура

В селото има кметство, читалище с богата библиотека към което има женска фолклорна група за изворно народно пеене, носител на много престижни награди, ЦДГ, хранителни магазини, кафене, джамия. Поставена е и мемориална плоча, която напомня на всички, че Й. Йовков е живял и работил в селото. В Росица има и училище, открито през 1882 г. където е учителствал Й. Йовков. В момента то не функционира и се нуждае от реставрация.


природа и туризъм

В района няма индустриално производство и природата е екологично чиста. Селото е тихо и спокойно, потънало в зеленина. Местните жители са заети предимно в растениевъдство и животновъдство.
В съседното село Красен /на 13 км от Росица/ се разработва програма за трансгранично сътрудничество с Румъния с цел да се подобри инфраструктурата в района, да се създадат условия за развитие на културен, селски, риболовен и еко-туризъм. Програмата предвижда създаването на информационен център, музей на зърнените култури и етнографски комплекс в село Красен, както и популяризирането на красивият язовир Дрян, който се намира на 2 км от с. Красен и на 15 км от с. Росица.

Източник: интернет
Снимки: Мирела

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: