ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Татари

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - с. Татари
1 / 1

Татари е село в Северна България. Намира се в община Белене, област Плевен

Отстои на 18 км южно от гр. Белене и на 56 км североизточно от гр. Плевен. Съседното село Петокладенци е на 7 км югозападно, а село Деков е на 9 км северозападно. Столицата София е на 221 км югозападно.

Разположено е в Дунавската равнина, а надморската му височина достига 114 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима и горещо лято. 

Постоянното население наброява около 386 души.

Автобусен транспорт го свързва с останалите населени места. Главните улици са асфалтирани и осветени. Изградени са електрическа и водопреносна мрежи. Всички мобилни оператори имат обхват.

Тук функционират кметство, читалище, целодневна детска градина, магазин и заведение. Общопрактикуващ лекар работи в съседното село Петокладенци. Специализирана медицинска помощ ще получите в многопрофилната болница в Белене. В града работят и учебни заведения.

 

Туризъм и забележителности

Близо до Петокладенци може да видите един от малкото менхири в България.

Най-интересната забележителност на територията на общината е природен парк Персина. Той обхваща 19-те Беленски острова. Уникалността и екологичното значение на парка се състоят в това, че тук се намират три биосферни резервата:

  • Персински блата – влажна зона с международно значение, обитавана от многочислени колонии от блатни птици. Песченя е гнездовище на немия лебед, както и уникално есенно сборище на черния щъркел.
  • Милка и Китка, обхващащи едноименните острови от архипелага са запазени заливни гори (от бяла върба и топола). Тук гнездят по двойки морски орли – много рядко срещан вид, включен в "Червената книга на България" и в книгата "Застрашени птици в Европа".
  • защитена местност Кайкуша – остатък от влажна зона в Свищовско-Беленската низина.

Река Дунав със своята внушителна ширина, при гр. Белене, красиви брегове и бавно протичане, дава възможност за развитието на ловен, риболовен и маршрутно-познавателен туризъм.

Източници: http://obshtina.belene.net/index.htm
Снимки: интернет

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: