ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Деков

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Плевен - с. Деков
1 / 3

Деков е село в Северна България. Намира се в община Белене, област Плевен

Отстои на 6 км южно от гр. Белене и на 54 км североизточно от гр. Плевен. Столицата София е на 220 км югозападно.

Разположено е в Дунавската равнина в близост до течението на р. Дунав, а надморската му височина достига 103 м. Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със студена зима и горещо лято. 

Постоянното население наброява около 500 души.

Автобусен и железопътен транспорт го свързват с останалите населени места. Главните улици са асфалтирани и осветени. Изградени са електрическа и водопреносна мрежи. Всички мобилни оператори имат обхват.

Тук функционират кметство, основно училище, читалище, детска градина, магазини и заведение. Специализирана медицинска помощ ще получите в многопрофилната болница в Белене. В града работят и средни училища.

В двора на училището в селото се намира сградата на обновения музей, в който са изложени етнографска сбирка с реставрирани експонати. 

Най-интересната забележителност на територията на общината е природен парк Персина. Той обхваща 19-те Беленски острова. Уникалността и екологичното значение на парка се състоят в това, че тук се намират три биосферни резервата:

  • Персински блата – влажна зона с международно значение, обитавана от многочислени колонии от блатни птици. Песченя е гнездовище на немия лебед, както и уникално есенно сборище на черния щъркел.
  • Милка и Китка, обхващащи едноименните острови от архипелага са запазени заливни гори (от бяла върба и топола). Тук гнездят по двойки морски орли – много рядко срещан вид, включен в "Червената книга на България" и в книгата "Застрашени птици в Европа".
  • защитена местност Кайкуша – остатък от влажна зона в Свищовско-Беленската низина.

Река Дунав със своята внушителна ширина, при гр. Белене, красиви брегове и бавно протичане, дава възможност за развитието на ловен, риболовен и маршрутно-познавателен туризъм. 

Източници: http://bg.wikipedia.org,  http://obshtina.belene.net
Снимки: http://www.panoramio.com,  http://www.geolocation.ws

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: