ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Държава:

БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ГЪРЦИЯ

Селища:

ИНФО ПАКЕТ
Полезна информация за населеното място. Общини, училища, детски градини, болници, РПУ, магазини, доставчици на услуги и др.

с. Конуш

Вижте къде се намира на картата Имоти в област Пловдив - с. Конуш
1 / 11

Конуш е село в Южна България. То се намира в община Асеновград, Област Пловдив.

В България съществува още едно населено място със същото име, намиращо се в община Хасково, Област Хасково.

 

Местоположение:

Отстои на около 18 км североизточно от гр. Асеновград, на около 37 км югоизточно от гр. Пловдив и на около 183 км югоизточно от гр. София.

Има редовна автобусна линия от и до автогара Асеновград .

Релефът на селото е равнинен, с  надморска височина около 190 м.
Климатът е континентален, с мека зима и топло сухо лято.

Населението на селото наброява около 725 жители.

Инфраструктурата на Конуш включва частично асфалтирани и осветени улици, електрификация, телефони.

Селото има кметство, църква, читалище, поща, магазини и кафене.

В Конуш работи една стоматологична практика. Общопрактикуващ лекар може да бъде намерен в с. Избеглии на около 5 км северозападно, а най-близката болница се намира в Асеновград.
Най-близката детска градина е в с. Избеглии, най-близките училища се намират в с. Златовръх (основно училище) и Асеновград, където са и най-близките средниучилища.

Забележителности

На югозапад по пътя Конуш - Избегли се намира Голямата могила - Кулето, останка от древнотракийско селище. Край селото са открити няколко подобни могили.

Непосредствено до селото е разположен язовир „Конуш” с площ 37,68 хa. През различните периоди на годината в язовира са установени 114 вида птици, от които 21 вида са включени в „Червената книга на България” (1985). От срещащите се видове 42 са от европейско природозащитно значение. Като световно застрашени са включени 3 вида, а като застрашени в Европа – 9 вида. Язовирът е с международно значение заради малкия корморан, който се среща тук по време на миграция и през зимата.

 

Източници: http://www.asenovgradnews.com, http://bg.wikipedia.org,
Снимки: http://www.panoramio.com

Ако имате още информация за района, моля подайте я тук: