Налоговая инспекция

рубрика в процессе разработки

Териториална Дирекция на Национална Агенция по Приходите

Адрес: град Пазарджик, ул. „Асен Златарев” 7, Телефон: 034/403-205; 034/403-234; 034/403-127; 034/403-220

Посмотри на карте

Териториална Дирекция на Национална Агенция по Приходите

Адрес: гр. Варна, ул. "Осми приморски полк" 128; Код: 9000 Телефони: 052/36 08 85; 052/36 08 88;

Посмотри на карте

Териториална Дирекция на Национална Агернция за Приходите - Силистра

Адрес: гр. Силистра, ул. „Скобелев” 8; Код: 7500 Телефони: 086/ 81 52 52, 81 52 53; 086/ 81 52 66; 086/ 81 52 61, 81 52 63; 086/ 81 52 60, 81 52 62;

Посмотри на карте

Национална агенция по приходите

Адрес: бул. Дондуков 52, София, България; Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

Посмотри на карте