Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски"

30.11.2005, Школы