Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Белоградчик

Адрес: област Видин, гр. Белоградчик, п.к. 3900, ул. “Княз Борис І” № 6, Телефон: 0936 /30 45; Факс: 0936 /32 48

Виж на картата

Община Бойница

Адрес: област Видин, с.Бойница, п.к. 3840, ул. “Георги Димитров“ №1, Телефон: 09333 262, Факс: 09333 438

Виж на картата

Община Брегово

Адрес: област Видин, гр. Брегово, п.к. 3790, пл. "Централен", Телефон: + 359 9312 2373; Факс: 09312 24 33

Виж на картата

Община Грамада

Адрес: област Видин, гр. Грамада, ПК 3830, пл. “Мико Нинов” №1, Телефон: 09337/2258; Факс: 09337/2231

Виж на картата

Община Димово

Адрес: област Видин, гр. Димово, п.к. 3750, ул. “Георги Димитров” №137, Телефон: 094 601272; 09341 260; Факс: 094 601272

Виж на картата

Община Кула

Адрес: гр. Кула, п.к. 3800, ул. “Възраждане” №38, Телефон: + 359 938 2020

Виж на картата

Община Макреш

Адрес: област Видин, с. Макреш, п.к. 3760, ул. Георги Бенковски №88, Телефон: 094 600356

Виж на картата

Община Ново село

Адрес: област Видин, с. Ново село, п.к. 3784, ул. “Арх. Илия Попов” № 89, Телефон: 03916/ 22 25; 23 81, Факс: 09316/ 22 25

Виж на картата

Община Ружинци

Адрес: област Видин, с. Ружинци, п.к. 3930, ул. ”Георги Димитров” №31, Телефон: 09324/ 22 83, Факс: 09324 21 83

Виж на картата

Община Чупрене

Адрес: област Видин, с.Чупрене, п.к. 3950, ул. ”Асен Балкански” № 55, Телефон: 09327 400, Факс: 09327 580

Виж на картата