Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Брезник

Адрес: област Перник, гр. Брезник, ул. “Елена Георгиева” № 16, Телефон: +359 7751 2434

Виж на картата

Община Земен

Адрес: област Перник, гр. Земен, 2440, ул. "Христо Ботев" 3, Телефон: +359 7741 2290; +359 7741 2377

Виж на картата

Община Ковачевци

Адрес: област Перник, с. Ковачевци, Телефон: 07727/22-25, Факс: 07727/23-31

Виж на картата

Община Радомир

Адрес: област Перник, гр. Радомир, пл. "Свобода" № 20, Телефон: +359 777 82 490; +359 777 82 502

Виж на картата

Община Трън

Адрес: област Перник, 2460 гр. Трън, пл. „Вл. Тричков” №1, Телефон: +359 7731 2191; +359 7731 212, Факс: 07731/ 22 65, 22 61

Виж на картата