Общини - в област Търговище, гр. Омуртаг

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Омуртаг

Адрес: област Търговище, 7900 гр. Омуртаг, ул. "Александър Стамболийски" №2А, Телефон: 0605 23 11, 0605 20 08, Факс: 0605 35 02

Виж на картата