Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Димитровград

Адрес: област Хасково, 6400 гр. Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" 15, Телефон: 0391/68203

Виж на картата

Община Ивайловград

Адрес: област Хасково, 6570 гр. Ивайловград, ул. "Георги Димитров" 49, Телефон: +359 3661 6090, Факс: +359 3661 6022

Виж на картата

Община Любимец

Адрес: област Хасково, гр. Любимец 6550, ул. "Републиканска" № 2, Телефон: 03751/7002, 03751/7089, Факс: 03751/8378

Виж на картата

Община Маджарово

Адрес: гр. Маджарово 6480, ул. "Петър Ангелов" 1, Телефон: 03720/22 20, Факс: 03720/23 02

Виж на картата

Община Минерални бани

Адрес: област Хасково, 6343 село Минерални бани, ул. "Васил Левски" 3, Телефон: 03722/2020

Виж на картата

Община Свиленград

Адрес: област Хасково, 6500 Свиленград, бул. "България" 32, Телефон: 0379 / 74 302, Факс: 0379 / 74 371

Виж на картата

Община Симеоновград

Адрес: област Хасково, 6490 град Симеоновград, пл. "Шейновски" 3, Телефон: 03781/ 23-41, 24-21, 35-48, Факс: 03781/ 20-06

Виж на картата

Община Стамболово

Адрес: област Хасково, 6362 с. Стамболово, Телефон: 03721/234

Виж на картата

Община Тополовград

Адрес: област Хасково, 6560, гр. Тополовград, пл. “Освобождение” № 1, Телефон: 0470/2280, Факс: 0470/4157

Виж на картата

Община Харманли

Адрес: област Хасково, гр. Харманли, пл. "Възраждане" 1, п.к. 6450, Телефон: 0373 82727, Факс: 0373 82525

Виж на картата