Общини

Адреси и телефони на Общините, кметствата в България и Районните административни служби в Областните градове на България.

Община Бяла Слатина

Адрес: oбласт Враца, гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" 68, п.к. 2, Телефон: +359915/ 8-26-55, факс: +359915/ 8-29-14

Виж на картата

Община Варна

Адрес: гр. Варна 9000, бул. "Осми приморски полк" № 43, Телефон: +359 52 600 616

Виж на картата

Община Велики Преслав

Адрес: Област Шумен, гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" 58, Телефон: 0538/ 443 15, Факс: 0538/ 445 37

Виж на картата

Община Велико Търново

Адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България” № 2 Телефон: + 359 62 619304

Виж на картата

Община Велинград

Адрес: област Пазарджик, гр. Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 35, Телефон: +359 359 52 019; +359 359 52 115

Виж на картата

Община Венец

Адрес: Област Шумен, с. Венец, ул. „Кирил и Методий” №24, Телефон: 05343/21-91, Факс: 05343/2191

Виж на картата

Община Ветово

Адрес: област Русе, гр. Ветово, ул. "Трети март" № 2, Телефон: +359 8161 2253; +359 8161 2171

Виж на картата

Община Ветрино

Адрес: с. Ветрино, обл. Варна, ул. “Г.С. Раковски” № 24, Телефон: + 359 5161 2134

Виж на картата

Община Видин

Адрес: гр. Видин, п.к. 3700, пл. „Бдинци” №2, Телефон: 094 609 430, Факс: 094 601 132

Виж на картата

Община Враца

Адрес: Враца, ул. "Стефанаки Савов" 6, Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82, Факс: 092/ 62 30 61

Виж на картата

Община Вълчедръм

Адрес: област Монтана, гр. Вълчедръм, ул. “България” № 18-20, Телефон: +359 9744 3444

Виж на картата

Община Вълчи дол

Адрес: гр. Вълчи дол, обл. Варна, пл. “Христо Ботев” № 1, Телефон: + 359 5131 2313

Виж на картата

Община Върбица

Адрес: Област Шумен, Върбица 9870, ул. "Септ. Въстание" 55, Телефон: 053912056

Виж на картата

Община Вършец

Адрес: област Монтана, гр. Вършец, бул. “България” № 10, Телефон: +359 9527 2222; +359 9527 2025

Виж на картата

Община Габрово

Адрес: град Габрово, пл. "Възраждане" 3, Телефон: +35966818400, Факс: +35966809371

Виж на картата

Община Генерал Тошево

Адрес: област Добрич, гр. Генерал Tошево, ул. “Васил Априлов” № 5 Телефон: +359 5731 2020

Виж на картата

Община Георги Дамяново

Адрес: област Монтана, с. Георги-дамяново, ул. "Единадесета" № 2, Телефон: +359 9551 220; +359 9551 270

Виж на картата

Община Главиница

Адрес: област Силистра, 7630 гр. Главиница, ул. ”Витоша” №44, Телефон: (08636) 2040, 2284, 2264

Виж на картата

Община Годеч

Адрес: град Годеч, пл. “Свобода” № 1, Телефон: +359 729 2300

Виж на картата

Община Горна Малина

Адрес: с. Горна Малина, София 2131, Телефон: +359 7152320; Факс: 359 7152252

Виж на картата