Училища - в област Бургас, с. Оризаре

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Г. С. Раковски"

Адрес: обл. Бургас, с. Оризаре, ул."Г.С.Раковски" № 1; Телефон: 055438/230; 055438/231; 056/39452;

Виж на картата