Училища - в област Бургас, с. Бата

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Бургас, с. Бата 8218, ул."Иван Вазов" No 18; Телефон: 05967/ 21-21, 05967/ 25-67, 05967/ 6803;

Виж на картата