Училища - в област Варна, Бяла

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Св. Климент Охридски"

Адрес: област Варна, 9102 с. Попович, Телефон: 05143 2016;

Виж на картата

ОУ "Отец Паисий"

Адрес: област Варна, 9101 гр. Бяла, ул. "Андрей Премянов" № 12, Телефони: 051 432 367; 005143 2311;

Виж на картата

ПГ по селско стопанство

Адрес: област Варна, 9101 гр. Бяла, ул. "Йордан Ноев" № 75, Телефон: 05143 2363;

Виж на картата