Училища - в област Варна, с. Бозвелийско

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Васил Левски"

Адрес: област Варна, 9273 с. Бозвелийско, Телефон: 05 120 327

Виж на картата