Училища - в област Велико Търново, гр. Горна Оряховица

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Иларион Макариополски"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Елена, ул. "П. Хилендарски" 2; Телефон: 06151/ 22-47;

Виж на картата

ОУ "Иван Вазов"

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. Иван Вазов № 40; Телефон: 0618/ 60455, 0618/ 6-04-54;

Виж на картата

ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица 5120, ул. "Съединение" 19; Телефон: 0618/ 5-72-71, 0618/ 6-41-06;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица, ул. "В. Априлов" 50; Телефон: 0618/ 3-00-88, 0618/ 6-06-04, 0618/ 2-03-65;

Виж на картата

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица 5100, ул. "Никола Петров" 31; Телефон: 0618/ 6-06-18, 0618/ 6-06-19;

Виж на картата

Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица 5100, ул. "А.Страшимиров" 44; Телефон: 0618/ 5-63-44, 0618/5-62-02;

Виж на картата

Професионална гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица, ул. "Св. Княз Борис І" 25; Телефон: 0618/ 6-02-63, 0618/ 6-02-58;

Виж на картата

Професионална гимназия по хранителни технологии "Проф. д-р Асен Златаров"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица ул "Св. Княз Борис I" 72; Телефон: 0618/ 6-02-97, 0618/ 6-02-95;

Виж на картата

Професионална техническа гимназия "Васил Левски"

Адрес: обл. Велико Търново, Телефон: 0618/ 6-02-86, 0618/ 6-02-84;

Виж на картата

СОУ "Вичо Грънчаров"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица 5100, ул. "Цар Освободител" 6; Телефон: 0618/ 6-04-59, 0618/ 6-04-57;

Виж на картата

СОУ "Георги Измирлиев"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица 5100, ул. "Ангел Кънчев" 17; Телефон: 0618/ 6-02-64, 0618/ 3-01-86;

Виж на картата