Училища - в област Велико Търново, Свищов

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Свищов 5250 , ул. "Д. Хадживасилев" 11; Телефон: 0631/ 6-43-55, 0631/ 6-43-55;

Виж на картата

ОУ "Любен Каравелов"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Хаджидимитрово 5287; Телефон: 063203/ 625, 063203/ 647;

Виж на картата

ОУ "Петко Рачов Славейков"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Козловец 5290; Телефон: 06325/ 24-51;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Българско Сливово 5284, ул. "Д. Борисов" 4; Телефон: 96323/ 647;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Морава 5291, ул. "Трети март" 8; Телефон: 06326/ 816, 06326/ 815;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Овча могила 5295, ул. "Г. Бенковски" No 2; Телефон: 06327/ 24-17, 06327/ 34-17;

Виж на картата

ОУ "Стефан Караджа"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Вардим 5281; Телефон: 06324/ 226;

Виж на картата

ОУ "Филип Сакелариевич"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Свищов, ул. "Ал. Константинов" 24; Телефон: 0631/ 6-05-27, 0631/ 6-05-35;

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Алеково 5288; Телефон: 06322/ 229;

Виж на картата

Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Свищов 5250, ул. "Трети март" № 74; Телефон: 0631/ 2-24-69, 0631/ 2-28-85;

Виж на картата

Професионална гимназия по лека промишленост и стрителство

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Свищов 5250, ул. "Искър" 19; Телефон: 0631/ 60812, 0631/ 60816, 0631/ 60851;

Виж на картата

СОУ "Алеко Константинов"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Свищов 5250, ул. "33-ти Свищ. полк" 67; Телефон: 0631/ 6-05-30, 0631/ 6-05-60;

Виж на картата

СОУ "Димитър Благоев"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Свищов, ул. "Петър Ангелов" 17; Телефон: 0631/ 6-05-41, 0631/ 6-05-91;

Виж на картата

СОУ "Николай Катранов"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Свищов 5250, ул. Христаки Павлович 8; Телефон: 0631/ 6-09-51, 0631/ 6-08-32, 0631/ 6-08-65;

Виж на картата

СОУ "Цветан Радославов"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Свищов 5250, ул. "Черни връх" 66; Телефон: 0631/ 6-43-83, 0631/ 6-42-84;

Виж на картата