Училища - в област Велико Търново, Полски тръмбеш

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Масларево 5198; Телефон: 06143/ 24-16;

Виж на картата

НУ "Трайко Китанчев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Климентово 5183; Телефон: 06141/ 40-58;

Виж на картата

ОУ "Алеко Константинов"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Павел 5197; Телефон: 06148/ 232, 06148/ 392;

Виж на картата

ОУ "Васил Левски"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Петко Каравелово 5184; Телефон: 061405/ 543;

Виж на картата

ОУ "Никола Йонков Вапцаров"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Полски сеновец 5193; Телефон: 06146/ 482;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Раданово 5185; Телефон: 06141/ 39-36;

Виж на картата

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Страхилово 5190; Телефон: 06145/ 26-50;

Виж на картата

ОУ "Съгласие"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Обединение 5195; Телефон: 06142/ 24-06;

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Орловец 5187; Телефон: 061403/ 370;

Виж на картата

ОУ "Христо Ботев"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Куцина 5189; Телефон: 06149/ 525;

Виж на картата

СОУ "Цанко Церковски"

Адрес: обл. Велико Търново, гр. Полски Тръмбеш, ул. "Училищна" 25; Телефон: 06141/ 23-89, 06141/ 28-45, 06141/ 50-41, 06141/ 62-89;

Виж на картата